2 oktober 2020

Byggstart för Lövängens förskola

NYHETUnder hög luft och strålande höstsol togs i onsdags det första spadtaget för Lövängens förskola i Nödinge.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Under hög luft och strålande höstsol togs i onsdags det första spadtaget för Lövängens förskola i Nödinge. Det är en konceptförskola som kommer ha plats för 180 barn när den står klar första kvartalet 2022.

Markarbetena på byggplatsen har varit igång ett tag men i onsdags togs det officiella spadtaget för den nya förskolan. Politiker, tjänstemän från Ale kommun och entreprenörer var på plats för att fira byggstarten.

– Det är en stor glädje att få stå här idag. Byggnaden kommer att stå här under lång tid framöver och många underbara barn kommer att passera i dessa lokaler, förklarade Utbildningsnämndens ordförande Erik Liljeberg (M).

Projektet sker i strategisk partnering och är den tredje förskolan som ByggDialog uppför i Ale kommun. Svenstorps förskola stod klar och invigdes tidigare i år och nu pågår även byggnation av Nolbäckens förskola. Samtidigt planeras för ytterligare förskolor i kommunen.

Utformningen av Lövängens förskola bygger på ett förskolekoncept som arbetats fram gemensamt i projektet utifrån en omfattande behovsanalys gällande bl.a. aktivitetsplatser, arbetsmönster och sambandsbehov, arbetsmiljö och miljö. Förskolan byggs i två plan med totalt 10 avdelningar med hemvister och gemensam piazza (torgdel).  Utemiljön delas in i olika zoner som var och en har en pedagogisk tanke och funktion, allt från trygga och lugna platser till miljöer med mer orörd natur. Både Svenstorps och Nolbäckens förskolor är utformade enligt samma koncept så alla förskolor kommer att bli snarlika. Och gensvaret har varit positivt.

– Den feedback som vi har fått från pedagoger och föräldrar med barn på Svenstorps förskola har varit väldigt positiv. Precis som i Älvängen kommer den här förskolan att ha plats för 180 barn och den stora utemiljön delas in i tre zoner, säger Jonas Hesselroth, projektchef på ByggDialog.

I detta strategiska samarbete är Ale kommun beställare och ByggDialog totalentreprenör. Projektet omfattar totalt nio skolor och förskolor i kommunen varav Svenstorps förskola och Da Vinciskolan redan är färdigställda.

På bilden syns Åsa Ericson, sektorchef sektor utbildning, Jonas Hesselroth, projektledare ByggDialog, Erik Liljeberg, ordförande i utbildningsnämnden, och Johnny Sundling, förste vice ordförande i utbildningsnämnden.