Byggdialog

Om oss

I vårt arbetssätt bygger dialog, öppenhet och samarbete framgång. Tillsammans med kunder och leverantörer strävar vi efter en trygg process där alla har chansen att påverka.

Hero ImageHero Image

Sveriges ledande partneringentreprenör

ByggDialog är ett byggentreprenadföretag som är specialiserade på partnering i byggprojekt. I våra projekt är det lika viktigt att tidplanerna hålls som att medarbetarna mår bra. Vi startade 2007 med visionen om att förändra arbetssättet i byggprocessen. Vi jobbar därför enbart med byggprojekt i partnering som vi leder och organiserar så kunskap kan delas öppet mellan alla aktörer redan från början. Vi jobbar alltid med projektets bästa för ögonen.

Partnering innebär att byggherre, brukare, leverantörer, ByggDialog och övriga entreprenörer samverkar i en helt integrerad organisation. Med lång erfarenhet, expertkunskap och kompetenta medarbetare är vi en drivande och sammanhållande kraft från start till mål. Med hjälp av vårt arbetssätt tar vi vara på människors drivkrafter, kunskaper och kompetenser genom hela processen.

 

380

anställda i hela Sverige

3,7 mdkr

omsättning 2023

2007

grundades vi i Karlstad

Ägarförhållanden
ByggDialogs huvudägare är Sobro AB. Betydande minoritetsägare och grundare av ByggDialog är Jörgen Sundhäll och Anna Rhodin.

Certifieringar
ByggDialog är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och sedan 2020 även certifierade i Affärsrelationer i samverkan enligt SS-ISO 44001. Vår policy för kvalitet, samverkan, miljö och arbetsmiljö kan du läsa här: ByggDialogs KSMA-policy.

ISO-9001-1400a-45001_Rityta-1.png
SIGILL_SKOLD_STAENDE_LITEN_SVART_TEXT-1.pngSIGILL_SKOLD_STAENDE_LITEN_SVART_TEXT.png