Pedagogiska miljöer

Da Vinciskolan

Da Vinci är en högstadieskola i Nödinge som byggts om och till för att öka elev- och personalkapaciteten

  Hero ImageHero Image

  Da Vinci är en högstadieskola i Nödinge som byggts om och till för att öka elev- och personalkapaciteten samt anpassas till en modern pedagogisk miljö. Uppdraget har bl.a. omfattat renovering av samtliga klassrum och personalutrymmen, planlösningsändringar, nya installationer samt ett nytt tillagningskök. Skolan har också utökats med en ny byggnad för specialsalar som hemkunskap och träslöjd. Förutom skolverksamhet har skolan även plats för verksamhetsgrupper från kultur, teater och bibliotek. Dessa lokaler har fått en ansiktslyftning och uppgraderats med ny teknik och nya ytskikt.

  Ett omfattande arbete har lagts på brand- och säkerhetsinstallationer men även miljön har varit en viktig aspekt i projektet. Renoverade delar har en ökad energiprestanda med 20% och nybyggnationen uppfyller kriterierna för FEBY (Forum för Energieffektivt BYggande).

  Da Vinciskolan är ett delprojekt i en strategisk partnering med Ale kommun. Totalt omfattar uppdraget om-, till-  och nybyggnation av 9 skolor och förskolor i kommunen. Projektet i sin helhet pågår fram till oktober 2021.

  Partners

  SP-gruppen, Veidekke, LG-contracting, Ventab, Ventab Styr, Nödinge Golv och Platt, Pogab, Målab, Interoc Akustik, Ale Betongborrning