fakturering

Information till leverantörer

Nedanstående riktar sig till dig som är leverantör och ska skicka en faktura till oss.

Hero ImageHero Image

Fakturakrav

Alla fakturor som skickas till ByggDialog AB ska innehåll vissa obligatoriska uppgifter. Detta för att fakturorna ska hamna rätt i våra system och få en snabbare hantering. Fakturor som inte uppfyller kraven nedan kommer att returneras och betalningsperioden börjar inte förrän en korrekt utfärdad faktura har mottagits.

Varje faktura måste innehålla:

1. En unik referenskod som består av projektnummer och eventuellt konto. Projektnummer är obligatoriskt. Det ska stå i ett eget fält och bestå av hela projektnumret, tex 20103,03.

Konto ska stå i ett eget fält.

2. Fakturabild och bilagor ska ligga som en samlad pdf.

3. För- och efternamn på referensperson/beställare.

4. Korrekt bolagsnamn och faktureringsadress, se nedan.

ByggDialog AB, Hamntorget 1, 652 26 Karlstad.

5. Det ska alltid vara 30 dagar netto som betalningsvillkor

Observera! Om du inte informerades om referenskoden vid beställningen, vänligen kontakta din kontaktperson.

Vart ska fakturan skickas

Fakturan, med ev. bilagor, skickas digitalt i en samlad pdf till faktura@byggdialog.se.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår ekonomiavdelning.

Anna Gillisson, anna.w.gillisson@byggdialog.se, 010-459 88 41

Rebecka Rysén, rebecka.rysen@byggdialog.se, 010-459 88 71