Pedagogiska miljöer

2022 blev vi rankade av Byggvärlden som den fjärde största skolbyggaren i Sverige. Det som skiljer vårt sätt att bygga pedagogiska miljöer är det bredare perspektivet. Vi ser inte bara den enskilda skolans perspektiv, utan hur behovet ser ut från kommunens sida och vad deras ambition är. Vår erfarenhet ger oss möjlighet att föra vidare våra beprövade lösningar mellan kommuner och projekt.

Hero ImageHero Image
Framgångsfaktorer
Involvering
Involvering av verksamhet ger en högre kundnöjdhet. Involvera även barnen genom workshops och enkäter.
Tidiga skeden
Lägg hög fokus på de tidiga skedena för att bygga laget från början och få med all den kompetens som behövs.
Aktiv diskussion
Var aktiv i diskussionen. Det sker förändringar inom pedagogik och skolverksamheten hela tiden och det krävs kunskap för att bygga rätt.

Med barnen i fokus

I ett tidigt skede strävar vi efter att förstå och uppfylla de unika behoven när vi bygger skolor i hela Sverige. Trots olika förutsättningar och utmaningar, erbjuder vår expertis stöd, särskilt för dem som är nya inom skolbyggnation. Vårt mål är att säkerställa att den färdiga byggnaden passar dess användare perfekt. Vi prioriterar både barnens och verksamhetens involvering, samlar deras feedback genom workshops och studiebesök, och samarbetar med andra aktörer som idrottsföreningar och kulturorganisationer för ett helhetsperspektiv.
 

Varje skolprojekt är unikt

Det händer mycket i inom skolvärlden. För att möta de behov som uppstår är vi aktiva i olika forum och diskussioner och ser till att bredda erfarenheterna i företaget genom att vara uppdaterade på forskning och på dagens krav. Vi har genom åren anpassat vårt arbetssätt och samlat på oss erfarenhet som gör att vi idag har en unik spetskompetens inom skolbyggnation. Varje skolprojekt är unikt. Vi anpassar projektet utefter de specifika förutsättningarna. Även här lutar vi oss mot forskning, det senaste inom pedagogik, hållbara byggprocesser och behoven hos varje skola, verksamheten och eleverna.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer informationKristin FolkessonProjektledare 076 140 73 96kristin.folkesson@byggdialog.se
Image
Framtidens idrottshallar

Pedagogiska miljöer inkluderar ofta idrottshallar. När vi bygger idrottshallar identifierar vi vilka verksamheter och föreningar som kommer vara i lokalerna och skapar en dialog med dem. Även här händer mycket i utvecklingen och vi jobbar aktivt med att hitta nya lösningar för framtidens idrottshallar. Vi är intresserade av att förbättra och är inte rädda för att prova nytt. Något som vi sedan för vidare mellan projekt.

"Vi är supernöjda. Det är resultatmässigt så bra som vi hade kunnat önska. Vi har nått alla mål vi önskat med förskolan och ligger även långt under budget. Som beställare kan vi inte önska mer. Samarbetet med ByggDialog är vi jättenöjda med. Det har vi varit i alla byggen. Det har även varit ett jättebra samarbete med verksamheten."
Hampus Wiberg
Projektledare Tornberget Fastighetsförvaltning
Referensprojekt