Tekniska anläggningar och industri

Vi har lång erfarenhet av att bygga olika typer av tekniska anläggningar och industrianläggningar. Vi genomför nybyggnationer och renoveringar av bland annat vattenverk, avloppsreningsverk, stålverk och olika typer av produktionsanläggningar. Under åren har vi utvecklat vår samverkansmodell för att möta projektens höga krav och komplexitet.

Hero ImageHero Image
Framgångsfaktorer
Samarbetspartner från start
Involvera oss som byggentreprenör tidigt i processen. Innan maskin- och processutrustning är upphandlat.
Nära samverkan
Det är viktigt att undvika avbrott i produktion och drift. Därför jobbar vi i nära samverkan med driftpersonal/verksamhet.
Gränsdragningar
Vi arbetar noggrant med gränsdragningar mellan olika discipliner.
Transparent
Vi har en transparent och öppen ekonomisk redovisning.
Processklart från start
Vi har alltid processen i åtanke redan från start.

Tidig involvering – nyckeln till framgång

ByggDialog har lång erfarenhet av projekt med pressade ledtider. Vår förmåga att leverera kvalitet gör oss till en föredragen entreprenör för tekniska anläggningar och industrier. Genom att vara involverade från början kan vi mobilisera den rätta kompetensen. Denna tidiga involvering säkerställer att vi gör rätt val från start. Det blir bäst när vi samordnar med processleverantörer, precis som med andra underentreprenörer. 

Det finns inget projekt som har en färdig lösning. Projekt inom tekniska anläggningar och industri är dynamiska och kräver ett stort arbete för att allt ska synka, inte minst säkerhetsmässigt. Vi har tydliga rutiner och en konkret modell som vi alltid kan luta oss mot. Samverkan är enligt oss det enda sättet att lyckas på.
 

Öppna böcker

Som kund hos oss har du full insyn i ekonomin. Vi är flexibla, ständigt anpassande till nuläget, vilket innebär minimala störningar. Vi prioriterar även direkt kommunikation med driftpersonal för optimal planering.

 

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer informationJonas HesselrothOmrådeschef 072 595 89 65jonas.hesselroth@byggdialog.se
Image
Pågående drift

Vid nybyggnationer och renoveringar där drift inte får avbrytas är vår partneringmodell optimal. Denna modell är skräddarsydd för komplexa projekt i kontinuerlig drift. Vi engagerar oss för att förstå kundens verksamhet. Alla tekniska projekt är unika och kräver anpassning, särskilt kring säkerhet.

”Riktigt kul projekteringstid, högt i tak och en levande kalkyl där jag i allra högsta grad kunnat vara med och påverka. Resultatet talar för sig självt!”
Johan Svedlund
VD på Lecab Fastigheter AB