Vård- och forskningsbyggnader

Vi är specialiserade på att bygga sjukhus, vårdboenden, LSS-boenden och andra vårdbyggnader. I dessa projekt ställs höga krav på funktion, flöden, patient- och driftsäkerhet. Vårdprojekt är ofta stora, komplexa och installationstäta och ställer höga krav på samordning. Vi involverar alla intressenter, inklusive verksamhet, drift och hela leverantörskedjan redan från start. På så sätt kommer vi åt den kunskap som behövs för att lösa de olika typer av utmaningar som dessa projekt står inför.

Hero ImageHero Image
Framgångsfaktorer
Engagera verksamheten från start
Ha visuella planeringsmöten på gemensamt projektkontor
Skapa förtroende och engagemang tidigt
Successiv kalkylering och löpande avstämningar
Ha en tydlig mötesstruktur och beslutsmandat
Skapa tvärfunktionella arbetsgrupper
Inkludera produktionspersonal i projekteringen för att få med deras kunskap tidigt

Tidig dialog

Vi har respekt för den kunskap och erfarenhet som finns inom offentlig sektor. För att få maximal kunskapsintegration är det därför viktigt att systematiskt involvera drift, verksamhet och beställaren redan i ett tidigt skede. Deras kunskap är ovärderlig. För oss är det alltid viktigt att skapa en fungerande miljö baserat på verksamheten och driftens behov. Genom tidig dialog kan de vara med och påverka lokalernas utformning och system. På så sätt kan vi undvika sena ändringar samtidigt som de får förståelse för projektets förutsättningar.

 

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer informationMikael JardebyOmrådeschef070 753 88 07mikael.jardeby@byggdialog.se
Image
Optimerad organisation

Se till att organisationen är rätt bemannad från både beställarsidan, konsultsidan och entreprenörsidan. I stället för stora, tunga, organisationer ser vi över vilken kompetens som behövs i respektive skede och anpassar organisationen efter det. Det är effektivt för projektet och ekonomin.

Image
Patientklart

Genom att planera för medicinsk utrustning från början förkortar vi processen. Vi monterar utrustningen medan vi bygger så lokalerna är patientklara när vi lämnar över.

Image
Nya lösningar

Inom vårdbyggnation sker snabb teknik- och sjukvårdsutveckling. Genom partnering och alternativa kalkyler kan vi komma fram till nya, hållbara tekniska lösningar som följer utvecklingen. Vi bygger för framtidens vård och som samhällsbyggare utmanar vi standarden. 

”Att kunna ge vården nya moderna och funktionella lokaler på utsatt tid och under budget är ett bra kvitto på att partnering var rätt val för detta projekt."
Henrik Gustavsson
Fd Projektledare Västfastigheter