HållbarhetJämlikhet

Hållbart byggande i samverkan

Välkommen till Sveriges ledande partneringentreprenör

95%

av våra kunder är offentliga beställare

Läs mer om vår verksamhet

3000

barn och elever bygger vi skolmiljöer för årligen

till slutförda projekt

Hus R Forskningscenter

Mölndal

Projektet har haft en hög grad av komplexitet, Genom samverkan har den samlade kompetensen hos beställare, konsulter, entreprenör och partneringunderentreprenörer nytt­jats på ett effektivt sätt.

Markus Svedberg, Projektledare, Västfastigheter

Till projektet

Barn- och kvinnoklinik

Skövde

Samarbetet med ByggDialog har fungerat exemplariskt. Rutiner och metoder för informationsutbyte mellan entreprenaden och verksamheten har varit enormt uppskattat.

Joakim Staaf, Projektledare Västfastigheter

Till projektet

Trönninge skola

Varberg

Samarbete mellan kommunen, entreprenören och övriga inblandade har varit väldigt bra. Alla har upplevt att de fått vara med och bidragit till att skapa en bra och ändamålsenlig anläggning.

Gösta Bergenheim, Regionstyrelsens ordförande

Till projektet

Hedenverket etapp 3

Karlstad

Hedenverket är ett helt nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Karlstad. Anläggningen ska fasa ut fossila bränslen och ge ökad produktion av förnybar el.

Johan Thelander

Till projektet

I våra projekt är det lika viktigt att
medarbetarna mår bra som att
tidplanerna hålls. Vill du vara med?

Läs mer under jobb & utveckling