Välkommen till ByggDialog

Sveriges ledande partneringentreprenör

Vi är ett byggföretag som är specialiserade på partnering och samverkan.

vårt erbjudande
Hero ImageHero Image
Effektivt ochöppet samarbete.

Vi vill bidra till ett bättre samhälle och en bättre byggprocess genom att jobba öppet, ärligt och inkluderande. Därför har vi utvecklat en unik partneringmodell som bygger på total transparens, dialog och kunskapsdelning.

 

Våra expertområden

Vård- och 
forskningsbyggnader

Vi skapar lokaler som är optimerade för modern sjukvård. I dessa komplexa projekt ställer verksamheterna höga krav på funktion, flöden och patient- och driftsäkerhet. 

Läs mer
Tekniska anläggningar och industri

Vi genomför nybyggnationer och renoveringar av bland annat vattenverk, avloppsreningsverk, bilhallar, pappersindustrier och stålverk. Genom vår samverkansmodell möter vi projektens höga krav och komplexitet.

Läs mer
Pedagogiska miljöer

Vi vet att det är skillnad på att bara bygga skolor och att bygga för skolverksamheten. Vi bygger rätt skola för rätt verksamhet och kommun som är anpassade till modern pedagogik.

Läs mer

“Ända sen ByggDialog startades har vi velat visa vägen mot en mer öppen och ärlig byggprocess."

300

Partneringprojekt i samverkan

95 %

Av våra kunder är offentliga beställare

99 %

är mycket nöjda med oss som arbetsgivare

I fokusSenaste nytt från byggdialog
Våra projekt
Senaste nytt
alt
Spadtag för nya Fuxernahallen

Den 8 november togs det första spadtaget för den nya idrottshallen, Fuxernahallen.

alt
Vi bygger reningsverk för Nodava

Nodava ska de närmsta åren göra betydande investeringar i flera avloppsreningsverk. ByggDialog är generalentreprenör för projektet.

alt
Första murstenarna är på plats för det nya sjukhuset i Kalmar

I tisdags sattes de första murstenarna på plats för att fira byggstarten av det nya onkologiska huset på Kalmar Länssjukhus.

Varför välja ByggDialog
  • Partnering och samverkan

    Vårt arbetssätt innebär att alla medarbetare kan bidra med sina kunskaper, att kompetenser tas till vara på och att varje projekt kan justeras långt in i processen.

  • För en bättre framtid

    Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i åtta vetenskapligt baserade hållbarhetsprinicper (FSSD-metoden).

  • Jämställd byggprocess

    I projektet ”En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch” har vi varit med och tagit reda på hur vi kan skapa förutsättningar för en jämställd byggprocess.

Läs mer om Byggdialog
”Projektet har haft en hög grad av komplexitet. Genom samverkan har den samlade kompetensen hos beställare, konsulter, entreprenör och partneringunderentreprenörer nytt­jats på ett effektivt sätt.”
Markus Svedberg
Projektledare, Västfastigheter