Pedagogiska miljöer

Svenstorps förskola

I februari 2020 var det dags för barn och personal att flytta in i sin nya förskola i Älvängen.

  Hero ImageHero Image

  I februari 2020 var det dags för barn och personal att flytta in i sin nya förskola i Älvängen. Sventorps förskola är Ale kommuns största förskola hittills (2020) med  plats för 180 barn och 40 medarbetare. Den är byggd i två plan med 10 avdelningar och har en total yta på ca 2500 kvm.

  Istället för korridorer och traditionella rum har förskolan hemvister med tillhörande vilorum, skötrum wc, förråd m.m. Hemvisterna är sammanlänkade med en gemensam torgdel, piazza, för interaktion med de andra hemvisterna, Piazzan är avskärmad i tre delar för att hålla en god ljudnivå på förskolan. Förskolan är uppdelad i två lika plan med 5 avdelningar per våningsplan där de yngre barnen finns på bottenplan och de äldre på plan två. Utöver hemvisterna finns tillagningskök, personalavdelning, kapprum och i mitten av förskolan finns matsalen.

  Utvecklande utemiljö

  Unikt för förskolan är den stora utegården på hela 7000 kvm. Gården är indelad i olika zoner som var och en har en pedagogisk tanke och funktion. Den trygga zonen ligger närmast skolbyggnaden och är anpassad för de yngsta barnen. Den aktiva zonen möjliggör mycket lek och rörelse och den vilda zonen utmanar barnen i en mer tuff miljö av orörd natur.

  Miljö

  Skolan är uppförd som ett passivhus med solceller på taket, bergvärme, VAV-ventilation och underhållsfri träfasad*. Det är en giftfri skola som har byggts enligt Miljöbyggnad Silver.

  Konceptförskola

  Under projekteringsskedet gjordes en omfattande behovsanalys gällande bl.a. aktivitetsplatser, arbetsmönster och sambandsbehov, arbetsmiljö och miljö. Detta resulterade i ett övergripande förskolekoncept som har legat till grund för skolans utformning och funktion. Sventorps förskola är anpassad för en framtida utökning och omställning till F-3 skola och har anpassats invändigt för att kunna göras om till klassrum. Även utemiljön erbjuder utökningsmöjligheter för framtiden med utrymme för bl.a. en idrottshall.

  Bakgrund

  Ale kommun har en stor befolkningsökning och för att möta behovet av fler skolor och förskolor valde man att driva skolprojekten i strategisk partnering, där ByggDialog blev upphandlad som totalentreprenör. Sventorps förskola är den första skolan som byggts i projektet som totalt omfattar nio skolor/förskolor. Ett gemensamt förskolekoncept har arbetats fram som kommer tillämpas även på kommande projekt i kommunen. Projektet i sin helhet pågår fram till 2021.

   

  *Träfasaden är underhållsfri i ca 30 år.

  Partners

  LG-Contracting, Ventab, Ventab styr, SP-gruppen, Nödinge golv och platt, Målab, Interoc akustik, Pogab, Veidekke entreprenad, T2 Installationskonsult AB, Andersson & Hultmarks, Tribus