22 september 2023

Första murstenarna är på plats för det nya sjukhuset i Kalmar

NYHETI tisdags sattes de första murstenarna på plats för att fira byggstarten av det nya onkologiska huset på Kalmar Länssjukhus.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Det nya bygget ska ge ökade vårdmöjligheter med moderna behandlingsmetoder inom cancersjukvården. Förutom en utökning av accelerator för strålningsbehandling ska också antalet behandlingsplatser för målstyrd behandling, immunterapi och cytostatika fördubblas.

nya-sjukhuset-i-kalmar-bild1.png

– Vi på Regionfastigheter är väldigt glada att nu få börja byggandet av hus 38 på Länssjukhuset i Kalmar. Huset byggs för Onkologiverksamheten och kommer att innehålla behandlingsenhet för onkologisk dagvård, en ny PET/CT avdelning, två rum för acceleratorer och skyddsrum. Uppdraget påbörjades hos oss på Region Kalmar län 2019 och en upphandling med stort värde på samverkan genomfördes hösten 2022 där Byggdialog utsågs till partneringentrepenör, säger Tina Gardelin, Byggprojektledare på Regionfastigheter.

nya-sjukhuset-i-kalmar-bild2.png

Uppdraget för Region Kalmar Län är ett stort och viktigt projekt för ByggDialog som är en relativt ny aktör i sydöstra Sverige. Målet är att successivt växa i området och positionera sig som ledande partneringentreprenör.

– Vi är grundade och startade i Värmland, så därför är vi väldigt glada över det förtroende vi fått av Region Kalmar. Just sjukhusprojekt i partnering är något vi är specialiserade på så vi känner oss trygga med att vi kommer kunna genomföra det här projektet tillsammans på ett bra sätt, säger Michael Sundhäll, VD på ByggDialog.

nya-sjukhuset-i-kalmar-bild3.png

Byggandet av den onkologiska avdelningen kommer att pågå under de kommande åren och förväntas vara i full drift under 2026.