Pedagogiska miljöer

Skytteskolan i Frölunda - fokus på jämställdhet och tillgänglighet

På Skytteskolan i Frölunda finns plats för 860 elever i åldern F-9 och en anpassad grundskola.

  Hero ImageHero Image

  På Skytteskolan i Frölunda finns plats för 860 elever i åldern F-9 och en anpassad grundskola. Jämställdhet och tillgänglighet har varit centralt i projektet för att bygga en skola som ger många möjligheter på flera sätt. 

  Behovet av skolplatser har ökat stort och därför har nya Skytteskolan, med sina 12 000 kvadratmeter, plats för nästan dubbelt så många elever jämfört med den gamla.

  Hela 20 procent av undervisningen ska ske utomhus och därför har skolgården gott om ytor och sittplatser anpassade för olika behov.

  Samarbete för allas behov

  Projektet startade 2019 och redan från start bjöds verksamheten in till regelbundna möten där både medarbetare och elever deltog. Pedagogerna fick ge sina synpunkter på lokalernas funktion och utformning. Eleverna fick till exempel vara inne på arbetsplatsen och bygga små konstruktioner av spaghetti för att visa hur de ville att saker och ting skulle se ut och fungera. Det resulterade i ett gemensamt rumsfunktionsprogram som legat till grund för hela projektet. Något som har säkerställt att vi byggt rätt utifrån vad både kunden och verksamheten behöver för att bedriva sin verksamhet på bästa sätt.

  ”I traditionella byggprojekt kommer pengarna alltid i första hand, medan kvalitet och måluppfyllelse kommer i andra hand. Här har alla haft projektets bästa för ögonen.”

  SUSANNE RASMUSSON, PROJEKTLEDARE PÅ LOKALFÖRVALTNINGEN

  Effektivare projekt och bättre slutprodukt

  Skytteskolan är en del av en strategisk partnering där fler skolprojekt ingår, en samarbetsform som ger flera fördelar och synergieffekter. Genom kunskapsåterföringen mellan projekten blir de mer och mer effektiva gällande både tid och kostnad.

   Samarbetet med Byggdialog är första gången Lokalförvaltningen jobbar med partnering.

  – Det blev en upplärandefas innan vi kom in i arbetssättet. I de löpande strategiska rådmötena fick vi chansen att ta upp våra frågor och funderingar och upplevde att allt kunde lösas på ett bra sätt. Vi är alla nöjda med insatsen. Det bästa med partnering är öppenheten och samarbetet, säger Susanne Rasmusson.

  ”När vi jobbar tillsammans med total transparens behöver beställaren inte kontrollera allt. Ekonomin redovisas helt öppet. Det skapar en trygghet för alla parter och gör att alla jobbar gemensamt, för projektets bästa.”

  MATTIAS SVENSSON, PROJEKTCHEF PÅ BYGGDIALOG

  Pilotprojekt för en jämställd byggprocess

  I projektet med Skytteskolan drev ByggDialog ett utvecklingsprojekt för en jämställd byggprocess och en attraktiv byggsektor tillsammans med Lokalförvaltningen och Chalmers.

  Syftet var att hitta metoder för att skapa förutsättningar för en jämställd byggprocess och att undersöka beställarens och entreprenörens möjligheter att påverka jämställdheten i byggbranschen. Detta genom åtgärder riktade mot själva byggprocessen. Utifrån projektet tog vi fram en rapport och har sammanfattat den i sex punkter i en konkret färdplan. Den är ett viktigt bidrag till branschen för att vi alla ska kunna jobba vidare mot ökad jämställdhet och integrering.

  – Vi hade workshoppar med både projektchefer, projektledare och yrkesarbetare. Det var jättebra och nyttigt att få tänka till i de här grupperna. Det är viktigt att stanna upp och fundera kring jämställdhet. Vi fick med oss olika verktyg kring vad som är viktigt att komma ihåg på arbetsplatsen och lyfte in dem i arbetsplatsintroduktionen. Det har genomsyrat hela projektet och syns exempelvis i utemiljön på Skytteskolan. Det finns något för alla, inte bara traditionella klätterställningar utan olika varianter för att erbjuda en bredd och inkluderande miljö, säger Mattias Svensson.

  Idrottshall med tio meter i takhöjd

  Standardtakhöjden i idrottshallar är sju meter, men för att kunna erbjuda trampolinhopp behövde takhöjden utökas med ytterligare tre meter. I samarbete med Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning tog vi fram en speciallösning på idrottshallen, med formgjutna betongelement.

  – Det blev lite klurigt gestaltningsmässigt med sådana jättefasader. Idrottshallen är integrerad i skolan och sticker upp rejält med sina betongelement som är 10-12 meter höga. Arkitektens lösning var att formgjuta fasaden så att den ser ut som ett draperi, säger Mattias Svensson.

  Skolan inrymmer även två skyddsrum som används som slöjdsalar och undervisningslokaler till vardags. All inredning är demonterbar och skyddsrummen kan enkelt ställas i ordning på 48 timmar. Närliggande rum har kompletterande materiel som säkerställer att lokalerna når skyddsrumsklass.

  Projektfakta

  Ort: Göteborg
  Projektår: 2019-2021
  Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
  Typ av projekt: Rivning av befintlig skola samt nybyggnation av F-9 skola.
  Yta: 12 000 kvm
  Antal elever: 860 elever
  Kostnad: 344 mkr
  Entreprenadform: Totalentreprenad, del i strategisk partnering
  Samarbetspartners: LG-Contracting, Ventab, SP-Gruppen AB, Veidekke entreprenad AB, Power Heat Sprinkler West AB, ELU- konsult AB
  Arkitekt: Fredblads Arkitekter