Pedagogiska miljöer

Härlandatjärnskolan - sex miljoner kronor billgare genom partnering

På Härlandatjärnskolan har eleverna allt de behöver och mer därtill.

  Hero ImageHero Image

  På Härlandatjärnskolan har eleverna allt de behöver och mer därtill. Utöver fullstor idrottshall, undervisningssalar för hemkunskap och slöjd, kulturskola och minaula finns även en Black Box där ljud och ljus är optimerat för föreställningar. Det är en F-9 skola  i östra Göteborg med två parallella klasser i varje årskurs. Ett projekt som tack vare partnering blivit sex miljoner kronor billigare än budgeterat. 

  I samarbete med oss på ByggDialog har Lokalförvaltningen i Göteborgs stad valt att bygga två nya skolor i strategisk partnering. En av dessa är Härlandatjärnskolan där det nu finns plats för 560 elever.

  Skolan är helt skofri och byggd i tre plan. Barnen i förskoleklass upp till årskurs 3 har en egen separat avdelning på våningsplan två, tillsammans med administrationen. På plan tre håller eleverna i klass 4-6 och 7-9 till. Längst ner på plan 1 har Kulturskolan sina lokaler där det bedrivs verksamhet på eftermiddagar och kvällar. Där finns även alla specialsalar samt kök och matsal. Tillagningsköket  har kapacitet att laga 600 portioner dagligen. Skolan uppfyller även krav för övernattning i samband med större evenemang.

  ”Man känner sig trygg med ByggDialogs arbetssätt. Vi försöker implementera det goda från Byggdialog i andra samverkansprojekt”

  SUSANNE RASMUSSON, PROJEKTLEDARE, LOKALFÖRVALTNINGEN GÖTEBORGS STAD.

   

  Plats för kultur och föreställningar

  Lokalerna är byggda för att göra det möjligt för olika typer av lärsituationer. Skolgården är indelad i olika zoner som bjuder in till olika aktiviteter, både lugna och fartfyllda. Tanken är att eleverna ska kunna välja olika aktiviteter och samtidigt uppmuntras till socialt samspel och fysisk aktivitet.

  Förutom en fullstor idrottshall har Härlandatjärnskolan också en så kallad Black Box – ett stort kolsvart rum. Här är alla installationer svarta och förutsättningarna för bra ljud och scenljus perfekta, för att eleverna ska kunna ha föreställningar.

  Hög brukarinvolvering

  Verksamheten med lärare, rektorer och elever har varit involverade genom hela projektet och gett tydliga beskrivningar av önskade funktioner. De har tyckt till inför projektering och gjort besök på byggarbetsplatsen för att få möjlighet till insyn och påverkan. Alla lokaler är helt och hållet anpassade utifrån deras behov och önskemål.

  ”Genom löpande uppföljningar under produktionen kan vi anpassa oss och vara flexibla för att möta verksamhetens behov på ett bra sätt.”

  ERIK AHLGREN, PRODUKTIONSCHEF PÅ BYGGDIALOG.

  Tack vare det goda samarbetsklimatet och synergieffekter i inköpsprocessen har kostnaderna hamnat cirka sex miljoner kronor under ursprunglig budget.

  – Vi har samma avtal i flera projekt och har därför kunnat kombinera inköpen med andra uppdrag runtom i Sverige. Det har gett oss lägre kostnader som kommit projektet till godo. Produktionen flöt även på effektivt utan störningar. Alla i projektgruppen har haft en positiv attityd och ett helhetstänk. Vi har pratat med varandra, vågat lyfta utmaningar tidigt och ingen har sopat något under mattan för att göra det enklare för sig själv, säger Erik Ahlgren.

  Hållbart och tryggt

  Skolan är byggd för att uppnå miljöbyggnad silver, vilket säkerställer att den är hållbar både för den som vistas i den och för miljön. Alla produkter är godkända enligt byggvarubedömningen. De är kvalitetssäkrade utifrån kemiskt innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och social påverkan i leverantörsledet.

  – ByggDialog har bra rutiner för samarbete och alla partneringunderentreprenörer är väl inarbetade i arbetssättet. Det underlättar oerhört för oss som beställare. Samarbetet inom ByggDialog i och mellan olika faser som projektering, upphandling och produktion fungerar också väldigt bra. De har ett inarbetat system för dokumentation, månadsredovisning av slutkostnadsprognoser och kostnadsstyrning, vilket är av mycket stor betydelse för det löpande arbetet. Man känner sig trygg med det sättet att jobba. Vi försöker implementera det goda från Byggdialog i andra samverkansprojekt”, säger Susanne Rasmusson, projektledare, Lokalförvaltningen Göteborgs stad.

  Partners

  Contiga, Veidekke, LG Contracting. SP-Gruppen, Ventab, Ventab styr, Storköksgruppen, BST, Allerby måleri, Frillesås mur och puts, KWA Isolerteknik, Celander, Apells plåt, ELU.