Pedagogiska miljöer

Lövängens förskola

I natursköna Nödinge i Ale kommun finns Lövängens förskola, en konceptförskola där naturen tas tillvara

  Hero ImageHero Image

  I natursköna Nödinge i Ale kommun finns Lövängens förskola, en konceptförskola där naturen tas tillvara för att främja barnens utveckling och lärande. Det är den tredje förskolan som vi uppfört tillsammans med Ale kommun i strategisk partnering. Totalt finns nu plats för 500 förskolebarn, varav 180 på Lövängen.

  Lövängens förskola bygger, precis som Sventorps förskola och Nolbackens förskola, på ett förskolekoncept som delvis är inspirerat av utepedagogik. Lek, nyfikenhet och upplevelser ska bidra till hållbarhet både när det gäller hälsa och kunskap om vår miljö. Här skapar och använder pedagogerna lockande och utmanande lärmiljöer både i naturen, på gården och inomhus för att barnen ska kunna utforska med alla sinnen. Mötesplatserna är utformade för att barn och vuxna ska kunna skapa, kommunicera och mötas i ett gemensamt lärande.

  Kostnadseffektivt och optimala lokaler när alla involveras

  Projektet är Ale kommuns första strategiska partneringprojekt och en betydande anledning till att man valde ett sådant samarbete var för att det var viktigt att budgeten hölls. Robin Fahlberg, byggprojektledare, Ale kommun är nöjd med samarbetet och entreprenadformen:

  ”Samarbetet med Byggdialog har fungerat jättebra, framförallt har upplägget med strategisk partnering varit en fördel när vi byggt flera objekt. Vi har kunnat ta med oss alla erfarenheter och förädla till nästa projekt. Det har varit väldigt roligt att få vara så involverad som beställare.”

  ROBIN FAHLBERG, PROJEKTLEDARE ALE KOMMUN

  Att kommunen valt att bygga större förskolor, är något som också gett ekonomiska fördelar. Dels blir det kostnadseffektivt i själva byggprocessen, men också i den dagliga driften som exempelvis möjligheten till storkök där varje förskola kan laga all mat på plats. Användarinvolveringen har varit av stor vikt för att få alla bitar på plats. Under hela projektet har vi därför haft en tät dialog och ett välfungerande samarbete med både rektorer, pedagoger och driftpersonal kring hur förskolan ska utformas och fungera. De har tyckt och tänkt för att få möjlighet att påverka sin kommande arbetsplats utifrån sitt arbetssätt.

  – I vår partneringmodell jobbar vi alltid för att inkludera både verksamhet och drift tidigt i processen för att få med oss all viktig kunskap och input till projektet. På så sätt kan vi bygga rätt från början och på ett optimalt sätt anpassa lokaler och utemiljö efter de behov som finns. Speciellt viktigt blir det när man ska ta fram ett gemensamt koncept som för förskolorna i Ale, säger Jonas Hesselroth, projektchef på ByggDialog.

  Olika zoner för utmanande lek eller trygga stunder

  Något som har varit viktigt i projektet är att byggnaden och skolmiljön ska upplevas personlig och gemytlig trots sin storlek. Byggnaden är uppbyggd i fyra olika så kallade skepp som är fördelade på två plan med två separata entréer. Varje skepp har flera mindre hemvister där barnen har sin trygga bas med pedagoger som de känner. Det finns tio avdelningar med plats för 180 barn.

  Även gården är indelad i zoner med en trygg zon närmast byggnaden för de yngsta barnen och en aktiv för mer utmanade lek. I anslutning till skogen som omger förskolan finns även en inhägnad vild zon. Den är till för lek och pedagogik i en naturlig miljö.

   

  Interiören är i mångt och mycket identisk på alla tre förskolor. Det är likadana hemvister och ateljéer, samma typ av storkök, men alla är unika exteriört med olika materialval och olika förutsättningar när det kommer till utemiljö. För att passa in i omgivningen har Lövängens förskola tre sadeltak, vilket gör att den ser ut som tre stora villor och påminner om de andra husen i kvarteret. Den bruna träfasaden passar ihop med skogen intill och på det viset smälter byggnaden in i naturen och ger ett lummigt intryck.

  Bättre hållbarhet genom samverkan och medvetna val

  Det har varit ett stort miljöfokus i projektet och alla skolor uppfyller passivhusstandard* och miljöbyggnad silver. Genom att exempelvis återbruka överblivet byggmaterial från byggnaden till staket och småsaker på gården har vi också gjort ekonomiska besparingar. Genom dialog med beställare, verksamhet och alla projektdeltagare har vi kunnat göra medvetna val och prioriteringar i ett tidigt skede, och därmed också sänka budgeten innan projektet drog i gång.

  En annan framgångsfaktor har varit projektorganisationen. Eftersom det har varit samma organisation i alla fyra skolprojekt har vi som entreprenör kunnat styra resurser mellan de olika projekten och samtidigt göra kloka projektinköp.

  – Det har gett synergier och detta sista projekt blev enklare än de andra. Det faktum att vi kunde göra större inköp för att skaffa byggmaterial till alla projekt gav bättre priser, vilket också blev en besparing i det stora hela, säger Jonas Hesselroth.

  Utöver de tre förskolorna har projektet även innefattat om- och tillbyggnation av Da Vinciskolan i Nödinge-Nol.

  Partners

  LG Contracting, Ventab, Ventab styr, Sp-Gruppen, Nödinge golv och platt, Målab, Interoc, akustik, Lundins plåt, Veidekke entreprenad, PE Teknik & Arkitektur.