HållbarhetJämlikhet

Da Vinciskolan

Nödinge-Nol

Projektår: 2018-2020
Beställare: Ale kommun
Typ av projekt: Om- och tillbyggnad av högstadieskola
Yta:  ca 10 000 kvm BTA, ca 5400 kvm utemiljö
Antal elever: 600
Kostnad: 120 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Samarbetspartners: SP-gruppen, Veidekke, LG-contracting, Ventab, Ventab Styr, Nödinge Golv och Platt, Pogab, Målab, Interoc Akustik, Ale Betongborrning
Arkitekt: KAKA Arkitekter


Da Vinci är en högstadieskola i Nödinge som byggts om och till för att öka elev- och personalkapaciteten samt anpassas till en modern pedagogisk miljö. Uppdraget har bl.a. omfattat renovering av samtliga klassrum och personalutrymmen, planlösningsändringar, nya installationer samt ett nytt tillagningskök. Skolan har också utökats med en ny byggnad för specialsalar som hemkunskap och träslöjd. Förutom skolverksamhet har skolan även plats för verksamhetsgrupper från kultur, teater och bibliotek. Dessa lokaler har fått en ansiktslyftning och uppgraderats med ny teknik och nya ytskikt.

Ett omfattande arbete har lagts på brand- och säkerhetsinstallationer men även miljön har varit en viktig aspekt i projektet. Renoverade delar har en ökad energiprestanda med 20% och nybyggnationen uppfyller kriterierna för FEBY (Forum för Energieffektivt BYggande).

Da Vinciskolan är ett delprojekt i en strategisk partnering med Ale kommun. Totalt omfattar uppdraget om-, till-  och nybyggnation av 9 skolor och förskolor i kommunen. Projektet i sin helhet pågår fram till oktober 2021.

Projektår: 2018-2020
Beställare: Ale kommun
Typ av projekt: Om- och tillbyggnad av högstadieskola
Yta:  ca 10 000 kvm BTA, ca 5400 kvm utemiljö
Antal elever: 600
Kostnad: 120 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Samarbetspartners: SP-gruppen, Veidekke, LG-contracting, Ventab, Ventab Styr, Nödinge Golv och Platt, Pogab, Målab, Interoc Akustik, Ale Betongborrning
Arkitekt: KAKA Arkitekter