HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Hållbarhet

Hållbarhet för människan, miljön och samhällsekonomin. Det är ByggDialogs mål och drivkraft.

För oss är det viktigt att jobba med hållbarhet ur flera perspektiv. Kärnan i vårt arbetssätt är god arbetsmiljö, givande samarbeten, minimal miljöpåverkan och ansvarsfull hantering av kundernas pengar. Detta synsätt ska prägla hela vår organisation.

Här kan du läsa ByggDialogs KSMA-policy.

Hållbar samhällsekonomi

Vi har valt att specialisera oss på lokaler för pedagogisk verksamhet och vård. Vårt engagemang bottnar i att utveckla och optimera samhällsbärande funktioner. Våra kunder är till 90 procent offentliga beställare som finansieras av skattepengar. Med vår transparenta och effektiva byggprocess kan vi ge tillbaka så mycket som möjligt till projekten och samhället.

Hållbar miljö

Byggande och drift av fastigheter kräver hög miljömedvetenhet. Förutom att produktionen innebär transporter, energiförbrukning och användning av naturresurser måste den byggda miljön, där människor vistas, vara sund och giftfri. ByggDialog arbetar med flera miljöaspekter, system och certifieringar för att säkerställa ett hållbart byggande. Vi jobbar även aktivt för att guida våra kunder till bra miljöval.

Hållbara människor

I ByggDialog handlar allt om människor. Det är människor vi bygger hus för. Det är människor vi samarbetar med. Det är människor vi är i våra olika yrkesroller. Vårt arbetssätt är därför utformat för att främja inre motivation. Att känna samhörighet med andra, bidra med kunskap, vara kreativ och få återkoppling gör att medarbetare trivs och vill göra ett bra jobb. Vi stämmer regelbundet av arbetsklimatet och jobbar systematiskt med flera arbetsmiljöfrågor. Vårt arbete tar sin utgångspunkt i respekt för individen, likabehandling och en ambition att bidra till en mer jämställd arbetsmiljö och byggbransch. Vi tror fast på att resultatet blir bättre om personer med olika erfarenheter och kompetenser får vara delaktiga och tänka tillsammans. Det är vad dialog, och ByggDialog, handlar om. Som ett led i vårt arbete med säkra byggprojekt är vi även medlemmar i Håll nollan, en samverkansorganisation för noll olyckor i byggbranschen.