HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Hållbarhet

Hållbarhet för människan, miljön och samhällsekonomin. Det är ByggDialogs mål och drivkraft.

Med målet att skapa en effektivare och mer hållbar byggprocess för planeten, samhället och ekonomiskt, är det viktigt för oss att  jobba med hållbarhet ur flera perspektiv. Kärnan i vårt arbetssätt är god arbetsmiljö, givande samarbeten, minimal miljöpåverkan och ansvarsfull hantering av kundernas pengar.

HÅLLBARA METODER BASERADE PÅ VETENSKAP

I ByggDialog har vi påbörjat en resa mot att bli ett ännu mer hållbart företag. Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i åtta vetenskapligt baserade hållbarhetsprinicper (FSSD-metoden). Principerna handlar om att inte utsätta det ekologiska systemet för systematisk stress och att undvika strukturella hinder i det sociala systemet, samhället.

ByggDialogs åtta hållbarhetsprinciper för hållbart byggande och hållbar utveckling i partnering

 

Hållbar miljö

De ekologiska principerna innebär en strävan efter att använda material, arbetsmetoder och processer som inte stör planetens känsliga kretslopp och system. Det kan till exempel handla om att reducera och eliminera utvinning av material och ämnen från berggrunden som exempelvis fossila bränslen och metaller. Det kan också handla om att minska koncentrationsökningen av ämnen från samhället som till exempel  avfall, föroreningar och gifter. Utöver det ska vi också reducera och eliminera fysisk undanträngning av naturen, dvs överutnyttjande av de ekologiska systemen, skogsskövling och hårdgjorda ytor.

Hållbarhet för miljön vattendrag

Hållbara människor

I ByggDialog handlar allt om människor. Det är människor vi bygger hus för. Det är människor vi samarbetar med. Det är människor vi är i våra olika yrkesroller. De sociala principerna handlar om att skapa goda förutsättningar för människors hälsa, delaktighet, kompetens, opartiskhet och upplevelse av mening. I vår verksamhet ska vi se till att alla vi möter, kollegor, kunder och partners känner sig respekterade, trygga och att deras kunskap och erfarenhet är viktig. Vårt arbete tar sin utgångspunkt i respekt för individen, likabehandling och en ambition att bidra till en mer jämställd arbetsmiljö och byggbransch.

Kvinna och man Jämställdhet i byggbranschen för hållbart byggande i partnering

Hållbar samhällsekonomi

Vi är ett värderingsstyrt företag som vill ta ett större ansvar i byggprocessen och bidra till en hållbar utveckling av samhället. Eftersom våra kunder till 90 procent är offentliga beställare som finansieras av skattepengar, är det extra viktigt för oss att genomföra byggprojekt med respekt för både individen, miljön och samhällets pengar. Vi vill ge tillbaka så mycket som möjligt till projekten och samhället. Med vår transparenta och effektiva byggprocess kan kan vi använda samhällets gemensamma resurser mycket mer effektivt.

Det här helhetsperspektivet är grundläggande för att lyckas, men hållbarhetsarbetet kräver också samarbete i hela försörjningskedjan. Allas kunskap behövs och alla behöver bidra. Tillsammans med kunder, samarbetspartners och alla intressenter i byggprocessen kan vi steg för steg blir mer och mer hållbara. Partnering som arbetssätt är en viktig hållbarhetsmotor i det arbetet.

Som ett led i vårt arbete med säkra byggprojekt är vi även medlemmar i Håll nollan, en samverkansorganisation för noll olyckor i byggbranschen.

 

Roberth Sundhäll

Vice VD

roberth.sundhall@byggdialog.se

FSSD-metoden

FSSD står för ”Framework for Strategic Sustainable Development”. Det är ett vetenskapligt ramverk för strategisk hållbar utveckling som är generellt och systembaserat uppbyggt för att kunna styra framsteg till en hållbar framtid.

KSMA

Vi jobbar med hållbarhet ur flera perspektiv. Här kan du läsa mer om vårt arbete och våra policys för kvalitet, samverkan, miljö och arbetsmiljö.

Jämställdhet

Vår färdplan innehåller bl.a. sex punkter som leder till ökad jämställdhet och inkludering.

Våra värderingar

Våra åtta värdeord är grundläggande i allt vi gör och viktiga verktyg i vår vardag.