Jobb & Utveckling
Jobb & Utveckling

Varför välja partnering?

Genom att välja partnering bidrar du till ByggDialogs vision om att förändra byggbranschen. Vi önskar att den ska präglas av ärlighet, samarbete och människor som mår bra.

En nyckel till god arbetsmiljö och effektiv produktion är att alla är överens ekonomiskt. I vår partneringmodell tjänar alla på att hjälpas åt. Genom ett transparent och ärligt arbetssätt, där alla parters ekonomi redovisas öppet, kan varje medarbetare fokusera på det viktiga: ett skapa en kostnadseffektiv produkt som kunden och användaren blir nöjd med.

Partnering är en motreaktion på branschens traditionella sätt att jobba, där ekonomiska egenintressen lätt skapar konflikter. Öppenheten gör att ingen blir lurad. Det prestigelösa samarbetet gör att slutprodukten optimeras. Att bygga viktiga samhällsfastigheter, utan att slösa med skattepengar, är vårt sätt att bidra till ett bättre samhälle.

Partnering passar byggherrar som vill maximera värdet på sina investeringar, undvika oväntade utgifter och kunna påverka under hela processen. Med en agil organisation kan projektet snabbt anpassas efter nya krav och behov.

Joakim Staaf, Västfastigheter: ”Samarbetet med ByggDialog har fungerat exemplariskt. Vi är mycket tillfreds med partnering som arbetssätt.”
Läs mer om bygget av barn- och kvinnokliniken i Skövde

Sandra Hagstrand, Kils kommun: ”Samarbetsformen partnering har upplevts som öppen och rättvis. Som beställare har vi fått påverka i både stort och smått. Alla inblandade är väldigt nöjda.”
Läs mer om bygget av en ny förskola i Kil

Johan Svedlund, Lecab Fastigheter: ”Riktigt kul projekteringstid, högt i tak och en levande kalkyl där jag i allra högsta grad kunnat vara med och påverka. Resultatet talar för sig självt!”
Läs mer om bygget av 248 studentlägenheter i Karlstad

Anna Rhodin

Verksamhetsutveckling

anna.rhodin@byggdialog.se