HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Varför välja partnering?

Genom att välja partnering bidrar du till ByggDialogs vision om att förändra byggbranschen. Vi önskar att den ska präglas av ärlighet, samarbete och människor som mår bra.

En nyckel till god arbetsmiljö och effektiv produktion är att alla är överens ekonomiskt. I vår partneringmodell tjänar alla på att hjälpas åt. Genom ett transparent och ärligt arbetssätt, där alla parters ekonomi redovisas öppet, kan varje medarbetare fokusera på det viktiga: ett skapa en kostnadseffektiv produkt som kunden och användaren blir nöjd med.

Vad är partnering?

Partnering är en motreaktion på branschens traditionella sätt att jobba, där ekonomiska egenintressen lätt skapar konflikter. Öppenheten gör att ingen blir lurad. Det prestigelösa samarbetet gör att slutprodukten optimeras. Att bygga viktiga samhällsfastigheter, utan att slösa med skattepengar, är vårt sätt att bidra till ett bättre samhälle.

Partnering passar byggherrar som vill maximera värdet på sina investeringar, undvika oväntade utgifter och kunna påverka under hela processen. Med en agil organisation kan projektet snabbt anpassas efter nya krav och behov.

Så här tycker några av våra kunder

”Att kunna ge vården nya moderna och funktionella lokaler på utsatt tid och under budget är ett bra kvitto på att partnering var rätt val för detta projekt.”

VÄSTFASTIGHETERS PROJEKTLEDARE HENRIK GUSTAVSSON
Psykiatriblocket, Skövde

”Vi är supernöjda. Det är resultatmässigt så bra som vi hade kunnat önska. Vi har nått alla mål vi önskat med förskolan och ligger även långt under budget. Som beställare kan vi inte önska mer. Samarbetet med ByggDialog är vi jättenöjda med. Det har vi varit i alla byggen. Det har även varit ett jättebra samarbete med verksamheten”.

HAMPUS WIBERG, PROJEKTLEDARE PÅ TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNING.
Hemsö förskola, strategisk partnering, Haninge kommun

”ByggDialog har bra rutiner för samarbete och alla partneringunderentreprenörer är väl inarbetade i arbetssättet. Det underlättar oerhört för oss som beställare.  De har ett inarbetat system för dokumentation, månadsredovisning av slutkostnadsprognoser och kostnadsstyrning. Man känner sig trygg med det sättet att jobba. Vi försöker nu implementera det goda från Byggdialog i andra samverkansprojekt.”

Susanne Rasmusson, projektledare, Lokalförvaltningen Göteborgs stad.
Härlandatjärnskolan, Göteborg

”Från första projekteringsmöte till sista spik som slogs i har projektet präglats av öppenhet, glädje och engagemang. Vi ifrån kommunen har upplevt ett mycket gott samarbete med ByggDialog, den tydlighet som varit kring ekonomi är vi väldigt nöjda med. ”

LARS LUNDMARK, FASTIGHETSCHEF, GRÄSTORPS KOMMUN
Äventyrets förskola i Grästorp

 

”Samarbete mellan kommunen, entreprenören och övriga inblandade har varit väldigt bra. Alla har upplevt att de fått vara med och bidragit till att skapa en bra och ändamålsenlig anläggning. Dessutom har kostnaderna har blivit lägre än vad som var budgeterat, vilket inte tillhör vanligheterna. Det har varit ett spännande projekt.”

Gösta Bergenheim, Regionstyrelsens ordförande Varberg
Trönninge skola och idrottscenter

 

 ”Projektet har haft en hög grad av komplexitet. Genom samverkan har den samlade kompetensen hos beställare, konsulter, entreprenör och partneringunderentreprenörer nytt­jats på ett effektivt sätt.”

Markus Svedberg, Västfastigheter
Forskningscentret Hus R vid Mölndals sjukhus

 

”Riktigt kul projekteringstid, högt i tak och en levande kalkyl där jag i allra högsta grad kunnat vara med och påverka. Resultatet talar för sig självt!”

Johan Svedlund, Lecab Fastigheter
Läs mer om bygget av 248 studentlägenheter i Karlstad

 

”Samarbetet med ByggDialog har fungerat exemplariskt. Vi är mycket tillfreds med partnering som arbetssätt.”

Joakim Staaf, Västfastigheter
Barn- och kvinnokliniken i Skövde

 

”Samarbetsformen partnering har upplevts som öppen och rättvis. Som beställare har vi fått påverka i både stort och smått. Alla inblandade är väldigt nöjda.”

Sandra Hagstrand, Kils kommun
Förskolan Mons Backe i Kil

 

Kontakt

Michael Sundhäll, VD
michael.sundhall@byggdialog.se
010-459 88 68

Roberth Sundhäll, vice VD
roberth.sundhall@byggdialog.se
010-459 88 32