HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Byggprocessen

Vårt arbetssätt handlar om samarbete. Alla kompetenser och verksamheter är delaktiga i hela processen. Det gör helheten så bra, kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv som möjligt för kunden.

Att samarbeta med ByggDialog innebär att ha en stor roll i byggprocessen. Vi jobbar tätt tillsammans kunden, brukaren och övriga partners – alltid med full transparens i budgeten. För att kalkylen ska bli väl genomarbetad ser vi till att varje möte bemannas av rätt kompetenser. Genom hela processen säkerställer vi att vi bygger ändamålsenliga lokaler inom de kostnadsramar som finns.

Tidiga skeden

Projekteringsfasen lägger grunden för projektet som helhet. Då sena ändringar kan få stora ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser bygger vår modell på bred samverkan, där vi tillsammans kartlägger verksamheternas behov och skapar rätt tekniska förutsättningar. När nyckelkompetenser jobbar integrerat redan innan spaden har satts i marken ger det goda möjligheter att skapa en optimal slutprodukt. Det innebär en effektivare process, färre omtag och lägre kostnader för kunden.

Produktion

När produktionen startar fortsätter ByggDialog att leda projektet, i aktivt samarbete med alla aktörer. Att våra hantverkare involveras i planeringsarbetet är en förutsättning för att hitta kostnadseffektiva metoder som ger högsta kvalitet. Vår ambition är att skapa ett arbetsklimat där alla känner att de trivs, kan jobba effektivt och får bidra med sin kunskap och erfarenhet. Det gör att jobbet varje dag känns meningsfullt och roligt, samtidigt som projektet som helhet blir bättre.

Teknik och utveckling

ByggDialog är väl positionerat inom digitalisering, tack vare att partnering är en gynnsam plattform för utveckling och innovation. Vi har ett flertal digitala tillämpningar för olika aktiviteter – bland annat en process för virtuellt byggande, som är integrerad i den dagliga verksamheten. Visualisering och 3D-samordning bidrar till funktionella lokaler, färre krockar i fysisk produktion och en effektivare verksamhet ute på arbetsplatserna. ByggDialog strävar efter att vara en entreprenör som inte väntar på utvecklingen, utan som själva driver den framåt.

Kontakt

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig maximera värdet av er samhällsinvestering.

Michael Sundhäll, VD
michael.sundhall@byggdialog.se
010-459 88 68

Roberth Sundhäll, vice VD
roberth.sundhall@byggdialog.se
010-459 88 32