HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Vårt arbetssätt

ByggDialog använder enbart partnering som arbetsmodell. Det gynnar våra kunder, våra partners, våra medarbetare och vårt samhälle. För att alla tjänar på byggprojekt som inte kostar mer än nödvändigt.

Vi gillar prestigelösa, ärliga och pålitliga samarbeten. Sedan starten 2007 har vi utvecklat ByggDialogs partneringmodell, som en motvikt till de traditionella strukturerna i byggbranschen. Vårt arbetssätt innebär att alla medarbetare kan bidra med sina kunskaper, att kompetenser tas till vara och att varje projekt kan justeras långt in i processen. Tack vare total transparens skapas en arbetsmiljö fri från ekonomiska egenintressen.

Partnering bygger på öppenhet

Under hela processen redovisas alla parters ekonomi öppet, från det första kalkylförslaget till den slutliga kostnaden. Budgeten är ett viktigt styrverktyg i det tekniska samarbetet. Arbetsformen uppmuntrar till större kreativitet, bättre tekniska lösningar och effektivare hantering av problem.

Vi samarbetar nära med kunder, entreprenörer och konsulter i allt som kan röra en byggprocess, från upphandlingar och projektering till genomförande och uppföljning. Det skapar en plattform för ett gemensamt fokus, där människorna i projektet samspelar.

Vill du veta mer om partnering?

Vill du veta mer om hur vi jobbar? Kontakta gärna vår verksamhetsutvecklare Anna Rhodin.