HållbarhetJämlikhet

Västmanlands sjukhus – flexibelt byggt för framtiden

Sala

 • Ort: Sala
 • Projektår: 2019-2022
 • Beställare: Region Västmanland
 • Typ av projekt: Ny- och ombyggnation av sjukhus
 • Yta: 20 000 m2
 • Budget: 566 mkr
 • Kontaktperson: Projektchef Jonas Lundh, 010-459 89 80, jonas.lundh@byggdialog.se
 • Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
 • Samarbetspartners: Kanonaden, Gunnar Karlsen, Radiator VVS, Salléns elektriska, Siemens, Sprinklerbolaget, Contiga
 • Arkitekt: Sweco

Psykiatriblocket i Skövde ett praktexempel på partnering

TM-huset - ett högteknologiskt specialisttandvårdscentrum i Skövde

Hus R forskningscenter vid Sahlgrenska sjukhuset i Mölndal


Hösten 2022 stod Västmanlands nya sjukhus klart efter tre år av ombyggnad, renovering och tillbyggnad. Sjukhuset erbjuder nu en mer samlad och tillgänglig vård, ett närmare samarbete mellan vårdinstanser och ett mer teamorienterat arbetssätt.

Flexibelt byggande anpassat för framtiden

Med flera tomma lokaler och höga energikostnader som följd, behövde Västmanlands sjukhus  i Sala genomgå en modernisering och lokaleffektivisering.  2019 startade om- och tillbyggnationen av sjukhuset som också innefattade rivning av vissa befintliga byggnader. ByggDialog har varit totalentreprenör för projektet och samordnat processen från start till mål.

För att snabbt kunna anpassa lokalerna till nya behov, arbetssätt, utrustning och teknik har sjukhuset byggts enligt principen flexibelt byggande. Det är ett steg i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård med särskild vikt på den nära vården. Sjukhuset har enkelrum med egen toalett i stället för flerbäddssalar som fanns tidigare, och en helt ny bassäng för rehab och träning. I byggnaden finns flera olika regionala och kommunala verksamheter samlade som ex. psykiatri, lab, BVC, BUP, vårdcentral, fysioterapi och arbetsterapi.

”Samarbetet med ByggDialog har fungerat jättebra. De är öppna och lösningsorienterade, och lätta att samarbeta med. Vi har fått ett bra hus till en låg kostnad och både vi och verksamheterna är nöjda.”

Jan Simonsson, Region Västmanland

Västmanlands sjukhus i Sala byggd i partnering

Den nya bassängen för rehab och träning är ett positivt tillskott till den nära vården i Sala.

Mindre lokaler gav mer

Ombyggnationen och nybyggnationen har omfattat 10 000 kvm vardera, vilket har lett till en lokaleffektivisering på 10 000 kvm. Många vårdgivare under samma tak innebär kortare kontaktvägar och en ökad trygghet och kontinuitet för patienten. Man får också en större förståelse för varandras verksamheter vilket gör att man kan samarbeta bättre kring en patient. Eftersom byggnaden är mindre har uppvärmningsbehovet, och därmed energiförbrukningen, minskat. Dessutom har en solcellsanläggning blivit byggd. Totalt sett har sjukhuset energieffektivitet ökat och dess miljöpåverkan minskat.

Västmanlands sjukhus i Sala byggd i partnering

Moderna lokaler med materialval och färger för en harmonisk och läkande miljö.

Samarbete ledde till låg kostnad och nöjda brukare

Genom det nära samarbetet med både verksamheter, beställare och underentreprenörer har vi kunnat bygga ett modernt, behovsanpassat sjukhus med låga kvadratmeterpriser. Jan Simonsson, projektledare för Region Västmanland, är nöjd över både samarbetet och slutresultatet.

– Samarbetet med ByggDialog har fungerat jättebra. De är öppna och lösningsorienterade, och lätta att samarbeta med. Vi har fått ett bra hus till en låg kostnad och både vi och verksamheterna är nöjda, säger Jan Simonsson.

I november 2022 hade alla verksamheter flyttat in och sjukhuset invigdes officiellt. Den totala budgeten landade på 566 mkr.

Västmanlands sjukhus i Sala byggd i partnering

Förutom närheten till grönområden har sjukhuset flera grönskande innergårdar.

Läs mer på Region Västmanlands hemsida.

 • Ort: Sala
 • Projektår: 2019-2022
 • Beställare: Region Västmanland
 • Typ av projekt: Ny- och ombyggnation av sjukhus
 • Yta: 20 000 m2
 • Budget: 566 mkr
 • Kontaktperson: Projektchef Jonas Lundh, 010-459 89 80, jonas.lundh@byggdialog.se
 • Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
 • Samarbetspartners: Kanonaden, Gunnar Karlsen, Radiator VVS, Salléns elektriska, Siemens, Sprinklerbolaget, Contiga
 • Arkitekt: Sweco

Psykiatriblocket i Skövde ett praktexempel på partnering

TM-huset - ett högteknologiskt specialisttandvårdscentrum i Skövde

Hus R forskningscenter vid Sahlgrenska sjukhuset i Mölndal

Jonas Lundh

Projektchef

jonas.lundh@byggdialog.se