HållbarhetJämlikhet

Trönninge skola

Varberg

 • Beställare: Varbergs Fastighets AB
 • Yta: 8 600 kvm skola, 8 750 kvm idrottscentrum
 • Kostnad: ca 420 mkr
 • Entreprenadform: Totalentreprenad med partnering
 • Samarbetspartners: WSP, Imtech, Varbergs Anläggningsservice, Inså svets & montage AB, Pålssons plåt, Toru Byggmontage, Kakel- och byggkeramik i Falkenberg AB, Interroc, Systeminstallation i Varberg AB
 • Arkitekt: Fredblad Arkitekter

Trönninge skola är en F9-skola för 800 elever med ett tillagningskök med kapacitet på 1200 portioner/dag. Skolan har en yta på ca 8 600 kvm. Intill skolan har också Trestegets idrottscentrum på 8750 kvm uppförts, som rymmer friidrottshall, gymnastikhall för truppgymnastik samt hall för volleyboll, basket, handboll och innebandy.

Skolan är utformad som ett kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som är tillgängliga och avgränsningsbara även efter skoltid. Även idrottscentret ska kunna brukas efter skoltid av idrottsklubbar och andra organisationer.

Anläggningen har byggts med högt ställda krav på miljö- och energieffektivitet och är klassad som Miljöbyggnad Guld. Det är ett passivhus med solpaneler på taket. Projektet har genomförts i partneringform där Varbergs Fastighets AB varit beställare och ByggDialog totalentreprenör.

”Samarbete mellan kommunen, entreprenören och övriga inblandade har varit väldigt bra. Alla har upplevt att de fått vara med och bidragit till att skapa en bra och ändamålsenlig anläggning. Dessutom har kostnaderna blivit lägre än vad som var budgeterat, vilket inte tillhör vanligheterna. Det har varit ett spännande projekt.”

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande

 

Projektet startade i slutet av 2013. Byggstarten för skolan gick av stapeln i juli 2015 och skolan stod färdig i maj 2017. Byggnationen för Tresteget startade i mars 2016 och idrottsanläggningen stod klar i juni 2017.

 • Beställare: Varbergs Fastighets AB
 • Yta: 8 600 kvm skola, 8 750 kvm idrottscentrum
 • Kostnad: ca 420 mkr
 • Entreprenadform: Totalentreprenad med partnering
 • Samarbetspartners: WSP, Imtech, Varbergs Anläggningsservice, Inså svets & montage AB, Pålssons plåt, Toru Byggmontage, Kakel- och byggkeramik i Falkenberg AB, Interroc, Systeminstallation i Varberg AB
 • Arkitekt: Fredblad Arkitekter