Pedagogiska miljöer

Torvnäs Förskola

I mitten av juni 2018 invigdes Torvnäs förskola, en förskola för 108 barn i Sunne kommun.

  Hero ImageHero Image

  I mitten av juni 2018 invigdes Torvnäs förskola, en förskola för 108 barn i Sunne kommun. Projektet som startade 2017 har innefattat nybyggnationav förskola och tillagningskök, med en yta på 1270 kvm och tillhörande utemiljö på 12 000 kvm.

  Hela förskoleområdet är utformat och anpassat utifrån verksamheternas pedagogiska behov/verksamhetsidén och de pedagogiska behoven, vilket har resulterat i moderna, flexibla och yteffektiva lokaler som är tillgängligaför alla. Alla miljöer, inne som ute, ska inspirera till lek och samspel samt präglas av kreativitet och lärande. Utformningen av utemiljön har skett i tät dialog mellan pedagoger och landskapsarkitekt för att skapa en trygg, utmanande och utvecklande miljö.

  ”Vi har tillsammans utformat en fantastisk arbetsmiljö för vuxna och barn. Jag är stolt över vårt resultat och det sätt vi arbetat oss fram till det. Alla har varit delaktiga från dag ett. Den dialog vi alla tillsammans haft är nyckeln till vårt fina resultat.”

  MAJA HALLBERG, PROJEKTINGENJÖR PÅ SUNNE FASTIGHETS AB

   

  Byggnaden är placerad i en vinkel för att skapa en både ombonad och lättöverskådlig innergård. Förskolan som delats upp i två delar förenas i mitten av ett gemensamt tillagningskök. Planen bakom uppdelningen är att en av lokalerna ska kunna användas som nattis, barnomsorg på obekväm arbetstid, utöver den dagliga förskoleverksamheten.

  Sunne kommun har i projektet haft högt ställda krav på miljö och förskolan har byggts och projekterats enligt Miljöbyggnad Silver. Projektet har utförts i partneringform där ByggDialog som totalentreprenör arbetat nära både verksamheten och kommunen för att hitta de bästa lösningarna när det kommer till användarvänlighet, miljö, ekonomi och teknik.

  Partners

  NRC Group, Assemblin VS, SP-Gruppen, Caverion, Häggmarks & Söner, Interoc akustik, Hagfors Måleri, Nilssons Måleri.