Pedagogiska miljöer

Tiundaskolan

Inför höstterminen 2018 slog Tiundaskolan i Uppsala upp portarna för de närmare 1000 barn och elever som ska går där.

  Hero ImageHero Image

  Inför höstterminen 2018 slog Tiundaskolan i Uppsala upp portarna för de närmare 1000 barn och elever som ska går där. En modern skola med stort miljöfokus och framtidsperspektiv.

  Skolan består av en F-9 skola för 900 elever samt en förskola för 144 barn samlade i samma byggnad, som även rymmer bibliotek, fritids, fritidsklubb och storkök. Den nya idrottshallen på skolområdet rymmer en fullstor tävlingshall för bollsporter, en spegelsal för dans, ytor för café och en läktare för 180 personer.

  Projektet startade i mars 2015 och omfattade nybyggnation av skola, förskola och en fristående idrottshall. Projektet genomfördes som en totalentreprenad i partnering där Skolfastigheter i Uppsala var beställare. Tack vare en effektiv partneringprocess med transparenta inköp, tydlig ekonomisk styrning, planering och en samlad organisation har en flexibel, ytsmart och hållbar skola vuxit fram med en slutkostnad som blev 36 miljoner mindre än budgeterat. Ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

  En skola för framtiden

  Genom hela projektet har både miljö- och framtidsperspektivet varit viktigt. För att möta de förändrande krav och behov som det digitala kunsskapssamhället ställer, har stort fokus i projektet legat på den pedagogiska hållbarheten som har fått styra både den exteriöra och interiöra utformningen. Lokalerna är anpassade utifrån modern pedagogik, där traditionella klassrum och korridorer ersatts av flexibla arbetslagsarenor av olika storlekar. Utöver arenorna finns andra undervisningsdelar som bildateljé, salar för slöjd, musik, hemkunskap och kemi, bibliotek och projektverkstad. Miljöerna ska uppmuntra eleverna till delaktighet, nyfikenhet, fantasi och samarbete och rusta dem för det digitala samhället.

  Skolan är också helt skofri för att vara en lugn och behaglig miljö att vistas i. Varje dag serveras upp till 3000 portioner i det nya tillagningsköket. Utemiljön är generöst tilltagen med en skolgård som har alltifrån hängytor och klättervägg till multiarena för bollsport m.m. som övriga Uppsalabor ska kunna nyttja utanför skoltid.

  ”Vi är stolta över att vi har lyckats så väl med hela byggprocessen och att skapa en skola som hör framtiden till med de hållbara energilösningar som vi har byggt.”

  ANNELIE JOHANSSON, VD PÅ UPPSALA KOMMUN SKOLFASTIGHETER AB

   

  En hållbar skola

  I projektet har vi jobbat aktivt med hållbarhet ur olika perspektiv vilket har resulterat i att skolan idag har flera energibesparande lösningar. Bland annat anpassas ventilationen automatiskt efter hur många som vistas i lokalerna. Byggnaden är också försedd med solceller och saltvattenbatterier som kan lagra solenergin, en ny och innovativ teknik som beräknas täcka 12 procent av den totala energiförbrukningen, och som Uppsala kommun är först i Skandinavien med att använda. Tiundaskolan är certifierad enligt Miljöbyggnad silver och energiklass guld. Både skolan och idrottshallen är HBTQ-certifierade.

  Mer om projektet kan du läsa på Skolfastigheters hemsida.

  Partners

  Sallén, LG Contracting, Interoc, GK vent, GK styr, BBM, Sehed, Gårdsfelds, Uppsala plåt, Årsta tak, AJAB.