Pedagogiska miljöer

Tallens förskola i Haninge

En energieffektiv förskola med åtta avdelningar för 160 antal barn

  Hero ImageHero Image

  En energieffektiv förskola med åtta avdelningar för 160 antal barn, utformad för en modern pedagogik, en utvecklande utemiljö och en effektiv drift och förvaltning kan sammanfatta beskrivningen av Tallens förskola i Haninge kommun.

  Haninge kommun är en av Stockholms största kommuner, med en stark tillväxt av både invånare och näringsliv. Kommunen har blivit en viktig knutpunkt i regionen och behovet av nya förskolor, skolor och barnomsorg är stort. Handen är kommunens centralort där behovet av bra förskolor och barnomsorg växer. För att kunna erbjuda skolplatser i den takt som invånarantalet ökar, behövde tiden för färdigställande av nya skolor och förskolor kortas. Man valde därför att driva projekten i strategisk partnering för att effektivisera projekten.

  Hösten 2018 blev ByggDialog upphandlade som totalentreprenör av Tornberget Fastighetsförvaltning AB, som är Haninge kommuns fastighetsbolag. Uppdraget innebar att bygga upp till 10 förskolor samt en F-9 skola med aktivitetshus för 900 barn och elever. Tallens förskola i Handen var det första projektet i entreprenaden.

  Med barnen och verksamheten i fokus

  Tallens förskola är utformad utifrån Reggio Emilia-inspirerad pedagogik där begrepp som ateljékultur, demokratiska mötesplatser, tidigt lärande och reflektionskultur har varit viktiga parametrar i byggprocessen.  De olika avdelningarna har egna hemvister men utformningen av lokalerna gör det enkelt att samarbeta mellan avdelningarna, där ett stort torg fungerar som hjärtat i förskolan. Inredningen är anpassad till både barnen och pedagogerna, med olika höjder på exempelvis handfat, toaletter, servering och möbler. Det finns ett utesov, uteateljé och inomhusateljé för kreativt skapande och pedagogik.

  Energieffektivt byggande

  ByggDialog kom in i projektet i ett tidigt skede, där vi tillsammans med Tornberget, underentreprenörer och konsulter projekterade för byggbara och energieffektiva lösningar. Projektet hade ett miljötänk från start som utgick från kommunens klimat- och energistrategi. Viktiga krav på byggnaden var att den skulle vara energieffektiv med höga krav på en sund, giftfri och hälsosam inomhusmiljö samt en långsiktig förvaltning av fastigheten. Skolan projekterades därför enligt Miljöbyggnad Silver.

  Driftspersonalen involverades i tidigt skede, vilket gjorde att vi kunde göra energibesparande och lätthanterliga teknikval, exempelvis behovsstyrda system för ventilation och belysning. Det har lett till en mer effektiv drift och förvaltning. Genom att bygga förskolan i två plan med ett tätt och välisolerat klimatskal kunde vi öka energiprestandan och sänka energiförbrukningen. Förskolan har också förberetts för att kunna ansluta installationer för lokalproducerad energi som exempelvis solceller.

   

  Partners

  Kanonaden entreprenad Mälardalen AB, Gunnar Karlsen Sverige AB, LG Contracting AB, Nymans Elektriska AB, Schneider Electric Sverige AB, Francks Kylindustri Sweden AB, Contiga AB, C.F. Møller Sverige AB, Looström Konstruktionsbyrå AB