Strandenområdet i Mora

 • Typ av projekt: Projektet avser uppförande av ny- och ombyggnation av skola, idrottshallar, ungdomsgård och kulturskola på Strandenområdet i partnering.
 • Beställare: Morastand AB. För vissa arbeten som omfattas av entreprenadkontraktet kommer även Mora kommunfastigheter och Mora kommun vara beställare.
Hero ImageHero Image

Om Strandenprojektet

På Strandenområdet i centrala Mora planerar Mora kommun att bygga en ny högstadieskola, ungdomsgård och lokaler för kulturskola samt skapa bättre förutsättningar rent allmänt kring kultur och idrott.Det kommunala bostadsbolaget Morastrand har fått i uppdrag att bygga på området. ByggDialog har tilldelats uppdraget som generalentreprenör i samverkan.

Projektet inkluderar nybyggnation av en skola för 800 högstadieelever i årskurs 7-9, ombyggnad av Rosa huset där Mora kommun bedriver ungdomsgård och kulturskola, samt lokaler för olika föreningar. I projektet ska vi även bygga två idrottshallar varav den ena är fullstor och kan delas in i två hallar. Projektet förväntas vara elevklart till höstterminens start 2027.

Projektet genomförs i tre (3) faser där varje fas beslutas och beställs separat:

 • Fas 0 - Planerings- och implementeringsfas
 • Fas 1 - Projekterings- och kalkyleringsfas
 • Fas 2 - Produktions- och avlämningsfas.


Tider och beslut

Fas 0 - start mars 2024

 • Folkomröstning, juni 2024
 • Beslut om att gå vidare till fas 1, juni 2024

Fas 1 - start aug 2024

 • Beslut från folkomröstning, sept 2024
 • Detaljplan beslut om antagande, kvartal 4 2024.
 • Bygglovsprocess, dec 2024/jan 2025
 • Beslut om att gå vidare till fas 2, feb 2025

Fas 2 - feb 2025

 • Överlämning maj 2027


Just nu i projektet

Morastrand har tillsammans med Mora kommun arbetat fram en programhandling som underlag till upphandling av Generalentreprenör på Totalentreprenad ABT 06 i samverkan. ByggDialog tilldelades uppdraget 12 februari 2024 och tar vid att tillsammans med Morastrand, Mora kommun och övriga aktörer arbeta vidare på denna programhandling för vidare beslut.

Nu är projektorganisationen på plats och arbete med programhandlingarna pågår för att ytor för verksamheten och teknikutrymmen stämmer överens med ekonomi och hyressättning. Parallellt utreder vi typ av stomme, placering av teknikutrymmen och schakt samt markens förutsättningar med hänsyn till grundvattennivåer etc.

Morastrand och Mora kommun lägger stor vikt på att involvera personal från verksamhet och drift av lokalerna vilket bidrar med engagemang hos dem och ger oss i projektet bra förutsättningar för ett framgångsrikt projekt där slutresultat stämmer med deras förväntningar.


Hållbarhetsworkshop

Tillsammans har vi genomfört en workshop om hållbarhet i byggfrågor där vi tillsammans ser hur vi möter Morastrands och Mora kommuns hållbarhetsmål. Vi har som störst chanser att lyckas nå långt på ett kostnadseffektivt sätt om vi har med det tidigt.

Vi har även genomfört en partneringworkshop som är ett viktigt forum för att bekanta sig med varandra, skaffa sig samsyn om riktning och formulera gemensamma mål i projektet.

Läs mer om projektet på morakommun.se

 

Vill du veta mer?
Vill du veta mer?Kristin FolkessonProjektchef076-140 73 96kristin.folkesson@byggdialog.se
Projektfakta

Ort: Mora

Projektår:  2024-2027

Beställare: Morastand AB. För vissa arbeten som omfattas av entreprenadkontraktet kommer även Mora kommunfastigheter och Mora kommun vara beställare.

Typ av projekt: Projektet avser uppförande av ny- och ombyggnation av skola, idrottshallar, ungdomsgård och kulturskola på Strandenområdet i partnering.

Budget: Arbete pågår

Kontaktperson: Projektchef Kristin Folkesson, kristin.folkesson@byggdialog.se, 076-140 73 96.

Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering

Arkitekt: Tengbom

Partners

Konstruktör: WSP

Stomentreprenör: CG Solutions

Brand: Brandskyddslaget

Akustik: Soundcon

Markentreprenör: DalaFrakt Entreprenad 

Landskapsarkitekt: Tengbomgruppen

Mark- och VA projektör: Sitowise

Rörentreprenad: Rörinstallationer i Karlstad

Ventilationsentreprenad: Klimatentereprenad i Värmland 

Elentreprenör: Elcenter

Storkök och kökskyla: Francks kylindustri 

Storköksprojektör: Tengbomgruppen

Styrentreprenör: KVT