Pedagogiska miljöer

Rosenborgs grundsärskola

Rosenborgs grundsärskola i Södertälje är ett nybyggnadsprojekt av en särskola för ca 35 elever med funktionshinder och autism.

  Hero ImageHero Image

  Rosenborgs grundsärskola i Södertälje är ett nybyggnadsprojekt av en särskola för ca 35 elever med funktionshinder och autism.  Tillsammans med representanter från skolan har miljöerna utformats för att passa elevernas särskilda behov, både inomhus och utomhus. Det har resulterat i moderna lokaler med allt från golvvärme och extra ljudabsorbenter, till solceller på taket, gungor anpassade för rullstolsbundna barn och ljudabsorberande plank av kokosfibrer för en lugnare utemiljö.

  ”Samarbetet med ByggDialog har fungerat väldigt bra. Den nära dialogen mellan beställare, verksamhet och entreprenör genom hela projektet har medfört att vi har fått en grundsärskola utformad precis för de elever som nu går där. Arbetssättet med öppenhet avseende ekonomi, tider, problemlösning med mera är vi mycket tillfreds med. Det är en nöjd verksamhet som flyttar in i en bra slutprodukt.”

  MARIA RYDHOLM, PROJEKTLEDARE, TELGE FASTIGHETER AB

   

  Entreprenaden omfattade rivning av den befintliga skolbyggnaden samt nybyggnation på ca 1200 m2 BTA. Skolan har anpassats och dimensionerats för tre klasser rörelsehindrade elever samt för två klasser autistiska elever. Skolan som är byggd enligt Miljöbyggnad Silver, stod klar i december 2018.

  Projektet genomfördes som en totalentreprenad i partnering, där Telge Fastigheter var beställare.

  Partners

  LG Contracting, GK, JN El, Kanonaden Mälardalen