Pedagogiska miljöer

Ribbyskolan slog alla förväntningar

Det har varit en öppen och lösningsorienterad dialog hela vägen och vi hamnade ca 10 mkr under budget

  • Färdigställd tidigare än beräknat och till en lägre budget
Hero ImageHero Image

Ribbyskolan blev både billigare och klar före utsatt tid

Sommaren 2020 påbörjades byggnationen av nya Ribbyskolan i Haninge, ett projekt som inneburit både en omfattande renovering av den befintliga skolan samt en helt ny tillbyggnad. Det ursprungliga högstadiet har därmed blivit en F-9 skola med plats för cirka 850 elever.  

Projektet startade redan i januari 2020 då det kommunala fastighetsbolaget Tornberget handlade upp ByggDialog som totalentreprenör i partnering. Det första vi gjorde var att arbeta om de tidigare framtagna systemhandlingarna för att bättre passa både verksamhetens och beställarens behov. Resultatet blev att bevara halva skolan, renovera resten och sedan göra en ny tillbyggnad.

– Det var det första gemensamma beslutet med ByggDialog, och även ett av de bästa besluten. Att, efter utredning och förankring inom kommunen, våga riva upp och börja om, annars hade vi nog inte blivit så nöjda som vi är idag. Vi hittade verkligen varandra i våra första möten och sedan gick det raskt framåt, berättar Christina Gustafsson, projektledare på Tornberget.

Christina-Tornberget.jpeg
Christina Gustavsson, projektledare Tornberget

Tight tidplan

Med planerat färdigställande i maj 2023 behövde projektet snabbt komma i gång för att klara den tighta tidplanen. I mars 2020 startade därför en intensiv projektering och i maj samma beviljades projektet bygglov och den första etappen, som innebar rivning, kunde påbörjas under sensommaren. Eftersom delar av skolan revs evakuerades en del av skolverksamheten till tillfälliga lokaler, något som också behövdes tas med i planeringen.

– Den största utmaningar har utan tvekan varit tiden, med en tight tidplan och att sedan följa den genom hela projektet. Pandemin bröt ut redan i starten av projektet så all projektering fick köras digitalt. Vi fick ändå ihop laget och teamkänslan tidigt vilket bäddade för ett mycket bra projekt. Det har varit ett mycket öppet klimat, alla har kunnat tänka till och prata öppet tillsammans. Utan den här öppenheten och vår partneringmodell hade vi nog inte lyckats lika bra, säger Daniel Granath, projektchef på ByggDialog.

”Både vi och verksamheten är väldigt nöjda. Både med resultatet av skolan och samarbetet genom projektet. Det har varit en öppen och lösningsorienterad dialog hela vägen.”

CHRISTINA GUSTAFSSON, PROJEKTLEDARE TORNBERGET

 

ribbyskolan-12 (1).jpg

Färdigställd tidigare än beräknat och till en lägre budget

Pandemin och kriget i Ukraina innebar både leveransproblem och skenande materialpriser. Trots det hamnade projektkostnaden på ca 10 mkr under budget och kunde färdigställas ett halvår före utsatt tid.

– Vi har en bra arbetsmodell som bygger på total ekonomisk transparens och öppenhet i projektet. Projektet har präglats av en mycket nära dialog med beställaren, och vi har löpande tagit fram olika alternativ på ex. material eller förbättringar i produktionen för att minska kostnader. Det har gett bra besparingar i projektet. Vi har också jobbat noggrant och proaktivt med planering av inköp och haft en tät dialog med leveransföretagen för att undvika förseningar eller stopp i produktionen, säger Daniel Granath.

ribbyskolan-58_.jpg

I december 2022 kunde låg- och mellanstadiet flytta in i sina nya lokaler och i februari 2023 var det högstadiets tur.

–  Både vi och verksamheten är väldigt nöjda. Med resultatet av skolan och samarbetet genom projektet. Det har varit en öppen och lösningsorienterad dialog hela vägen, säger projektledaren Christina Gustafsson.

En skola för små och stora barn

Det är många pusselbitar som ska läggas när man bygger en skola, speciellt när en tidigare högstadieskola ska blir större och rymma även yngre elever. Miljön måste anpassas för att funka lika bra för förskoleklasser som elever i nian. Skolans inne- och utemiljö har därför utformats för att skapa trygghet, tillgänglighet och utveckling för alla åldrar. Skolan har en huskropp för de yngre eleverna, en för de äldre och en gemensam huskropp i mitten där bl.a. kök, matsal och bibliotek ligger. Mittendelen blir en naturlig mötesplats för både elever och personal. Eleverna har också fått en helt ny idrottshall som är placerad i bottenplan i ena huskroppen.

Hållbarhet har också varit en viktig aspekt i projektet och lokalerna har bl.a. energibesparande sensorer för belysning och vattenkranar. En del saker har även återbrukats från skolans gamla inredning, såsom vissa skåp, fönsterbrädor och taklampor. På så sätt har man inte bara kunnat spara på miljön utan även behålla en bit av skolans historia.

– Alla är väldigt nöjda med hur det blev och det är extra kul att verksamheten känner stolthet och glädje över sina nya lokaler, säger Christina Gustafsson.

ribbyskolan-24.jpg

Projektfakta

Ort: Haninge


Projektår: 2019-2022


Beställare: Tornberget


Typ av projekt: Om- och tillbyggnation av F-9 skola


Yta: 3 700 kvm ombyggnad och 8 000 kvm tillbyggnad


Kostnad: ca 335 mkr


Kontaktperson: Projektchef Daniel Granath, daniel.granath@byggdialog.se, 0725-74 88 69


Entreprenadform: Totalentreprenad


Miljö: Projekteras mot Miljöbyggnad Silver


Arkitekt: Max Arkitekter

Partners

Kåver & Mellin, Kanonaden entreprenad i Mälardalen, Schneider Electric, LG Contracting, Gunnar Karlsen, Nymans Elektriska