Pedagogiska miljöer

Ransta förskola och skola

Utanför Sala tätort ligger Ransta där vi i samverkan med Sala kommun byggt en ny skola för 160 elever

  Hero ImageHero Image

  Utanför Sala tätort ligger Ransta där vi i samverkan med Sala kommun byggt en ny skola för 160 elever samt en ny förskola för ca 100 barn. Den nya skolan rymmer numera skola, fritids och förskola under samma tak och stod färdig för inflyttning i januari 2019. Skolan är byggd med målsättningen att präglas av trygghet, glädje och utmaningar. Materialval, utformning och färgsättning har inspirerats av skogen och skolans fokus på rörelse har resulterat i så kallade pulstorg med motionsmaskiner, en klättervägg och en hinderbana i den närliggande skogen. Allt har tagits fram i nära samarbete med verksamheten som var delaktig genom hela processen.

  ”Tack vare ByggDialogs modell och genuina sätt att bedriva partnering, har alla inblandade visat ett stort engagemang och tagit ansvar för kvalitet och ekonomi likväl som för arbetsmiljö och trivsel. Alla i projektet har känt sig delaktiga från idéstadiet, till beslut och vidare genom hela processen. Tydlighet, ärlighet och öppenhet har varit viktiga nyckelord inom projektering, produktion och ekonomi. Det gör att vi i dag står med en skola, förskola, idrottshall och bibliotek, som mycket väl lever upp till våra högt ställda förväntningar. Vi är väldigt glada och stolta över det vi gemensamt presterat och producerat.”

  URBAN EKSTRÖM, PROJEKTCHEF, SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET SALA KOMMUN

   

  Utöver skolbyggnaden innefattade uppdraget även nybyggnation av idrottshall och bibliotek. Idrottshallen anpassades för att rymma fler verksamheter bland annat Medborgarkontoret i Sala. Skolan är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och förberedd för att kunna utökas om behovet av platser ökar i framtiden.

  Partners

  Peab Anläggning, Sala elektriska, IVAB, Assemblin ventilation