Rågvägens LSS - boende

Ett tryggt boende för jämlika levnadsvillkor och delaktighet

  Hero ImageHero Image

  Ett tryggt boende för jämlika levnadsvillkor och delaktighet

  Projektet startade i maj 2016 och omfattade nybyggnation av ett nytt LSS-boende i Sunne med tillhörande personalbyggnad, förrådsbyggnad och markarbeten. Serviceboendet uppfördes i tre enplansbyggnader med totalt åtta lägenheter. Projektet stod klart i mars 2017 då de första hyresgästerna kunde flytta in.

  Projektet genomfördes som en totalentreprenad i partnering där Sunne Bostads AB var beställare.

  Vision/mål för projektet? Att skapa ett modernt LSS-boende med målsättningen att det skulle vara en ”Vanlig/normal” fullutrustad lägenhet, men som uppfyller alla normer för ett LSS boende.

   

  Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar. Målet är att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bland annat att ha möjlighet att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel. En bostad som tillförsäkrar personer med omfattande funktionshinder goda levnadsvillkor är en av förutsättningarna för att nå lagstiftningens mål. Ett syfte med LSS är att säkerställa rätten till en sådan bostad.

  Partners

  AB Häggmark & Söner, Assemblin, Air4You, Segermo Entreprenad