Tekniska anläggningar och industri

Outokumpo Growth Case

Rostfritt stål till hela världen Outokumpo i Degerfors är ett stålverk som tillverkar produkter inom rostfria specialstål till hela världen.

    Hero ImageHero Image

    Rostfritt stål till hela världen

    Outokumpo i Degerfors är ett stålverk som tillverkar produkter inom rostfria specialstål till hela världen. För att höja kapaciteten med ett ökat flöde av rostfri kvartoplåt, krävdes ny logistik och större ytor. Projektet var uppdelat i fyra delprojekt (WHF, HTLL, Bethus, Sliphall) och omfattade om-, till- och nybyggnation av verket samt ny utrustning som t.ex. ny insättningsugn, planmaskiner, värmebehandlingsugnar med tillhörande kylsträcka och riktverk samt en uppdaterad svalbädd. Miljötanken var stor under projektet vilket resulterade i en minskning av energiförbrukningen med upp till 50 procent. Investeringen innebär att Outokumpo idag kan erbjuda sina kunder en större produktportfölj, kundanpassat specialstål, högre kvalitet och kortare ledtider.

    Partners

    Goddtech, Fermeco AB, Markarbeten i Värmland, Peab Sverige, Takringen i Örebro AB, WSP