Tekniska anläggningar och industri

Office Consolidation - Valmet

Den toppmoderna kontorsbyggnaden tornar upp sig på Lamberget i Karlstad

  Hero ImageHero Image

  Den toppmoderna kontorsbyggnaden tornar upp sig på Lamberget i Karlstad, och inget vittnar om att det tidigare stått en maskinhall på platsen. Den nya anläggningen i Karlstad är Valmets största i världen utanför Finland med en total yta på 5 000 kvm och över 700 anställda. Området har också utökats med en industribyggnad och flera moderniseringar av övriga fastigheter har gjorts.

  I Karlstad ligger Valmets centrum för mjukpapper, kokning och kausticering med både industri- och kontorslokaler. Projektet startade i 2017 i syfte att bygga en samlad anläggning istället för de två separata som fanns tidigare. Uppdraget omfattade ombyggnad av befintlig industrilokal till kontosmiljöer, tillbyggnad av en industribyggnad för produktion samt en ny entrébyggnad. Utöver detta har också mindre ombyggnader av lagerhall, rivningsarbeten samt en ny logistik- och trafiklösning gjorts.

  Den befintliga industrilokalen, som tidigare fungerat som en maskinhall, utökades med tre våningar och byggdes om till ett modernt kontorshus med öppna landskap, konferensrum och mötesplatser. Innan ombyggnaden kunde göras skulle enorma maskindelar lyftas ut ur industrilokalen, något som ställde stora krav på både logistik och säkerhet. I den nya industrihallen har bland annat Valmets pilotanläggning fått flytta in. Stor vikt har lagts vid att säkerställa den pågående verksamheten under byggtiden. Anläggningen invigdes i juni 2019 under högtidliga former.

  Partners

  SP-Gruppen, Fläktteknik, LG Contracting, Interoc Akustik, Sandå Sverige, Segermo, BBM, Byggbeslag, Nordmarkens fasader