HållbarhetJämlikhet

Odenslunda skola

Upplands Väsby

Beställare: Bo i Väsby AB
Yta: 2300 mnybyggnation av skola
Kostnad: 75 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad med partnering
Samarbetspartners: Bro och Väg, Goodtech, LG Contracting, Bravida, Nordomatic, Ekenhuset, Interroc, Integra, AJ Måleri, BBM
Arkitekt: Mondo Arkitekter


Projektet startade 2014 och omfattade nybyggnation av skola i två våningsplan, för 230 elever från förskola t.o.m. femte klass inklusive idrottshall, tillagningskök och skolgård. Målet var att skapa en tillgänglig skola med pedagogiska och attraktiva inom- och utomhusmiljöer. Skolan är utformad för en modern pedagogik med öppna och flexibla hemvister och ett fullstort tillagningskök. Byggnaden rymmer också en idrottshall. Projektet har haft ett tydligt miljöfokus, skolan är byggd enligt Miljöbyggnad Silver och har bland annat sedumtak, pvc-fria golv och stegsljudsdämpning i hela skolan.

Projektet utfördes som en totalentreprenad i partnering där Bo i Väsby AB var beställare på uppdrag av Upplands Väsbys kommun. Skolan drivs av Magnetica.

Beställare: Bo i Väsby AB
Yta: 2300 mnybyggnation av skola
Kostnad: 75 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad med partnering
Samarbetspartners: Bro och Väg, Goodtech, LG Contracting, Bravida, Nordomatic, Ekenhuset, Interroc, Integra, AJ Måleri, BBM
Arkitekt: Mondo Arkitekter