Nya Ambulansstationen i Råda

Ambulansstationen i Hagfors kommun behövde moderniseras.

  Hero ImageHero Image

  Ambulansstationen i Hagfors kommun behövde moderniseras. Det tog i snitt två minuter till utryckning och tidsgränsen är 90 sekunder. Därför insåg Region Värmland att även en ny plats var nödvändig för att snabba på insatstiden. Den nya ambulansstationen ligger i Råda, mitt emellan Hagfors och Munkfors, och utryckningstiden har minskat med över en minut. ByggDialog har varit med och byggt ambulansstationen, som utöver snabb vård till invånarna också bidrar till bättre miljö, bland annat tack vare egen elproduktion via solceller på taket.

  Välfungerande lokaler för både verksamhet och personal

  Ambulansstationen i Råda har både möjliggjort en effektivare verksamhet och skapat en bra arbetsmiljö för ambulanspersonalen. Byggnaden består av garage och tvätthall med tillhörande förrådsutrymmen. För personalen finns ljudisolerade vilorum, personalrum, matsal, kontorsplatser, kök och sällskapsyta. Det finns även en samlingssal för utbildningar och ett gym. Ifall behoven ökar på sikt är det också förberett för att kunna bygga ut med ytterligare en garageplats.

  Stort fokus på kalkylarbetet för kostnadseffektivt materialval

  Från början var det meningen att detta skulle bli ett prefab-hus i två plan, vilket hade blivit en större byggnad. Men vi ritade om det till en träbyggnad i ett plan eftersom betong är ganska dyrt för små ytor. På det viset blir ytan bättre utnyttjad och vi kunde kalkylera fram en lägre kostnad. Vi sparade även pengar i projektet på att marken med fin sand gav bra förutsättningar för bygget.

  Uppskattat att jobba i förtroende för varandra

  Per-Ove Lennartzon, projektledare för Region Värmland, är nöjd med både slutresultatet och samarbetet.

  – Det var ett projekt som flöt på bra hela tiden. Vi är väldigt nöjda. Vi har fått till de funktioner som ambulansverksamheter kräver vad gäller teknik och logistik och vi höll budget- och tidsramar. Dessutom har vi också fått till en väldigt bra arbetsmiljö. Jag tycker om öppenheten i ByggDialogs partneringprojekt – att jobba i förtroende för varandra, säger han.

  Region Värmlands första solcellsanläggning på taket

  Fokus har varit stort på hållbarhet och vi har projekterat energieffektiva lösningar för både produktion och förvaltning. På taket hittar du till exempel Region Värmlands första egna solcellsanläggning, som monterats för att ambulansstationen ska kunna producera egen el till drift och verksamhet. Byggnaden är byggd utifrån Region Värmlands miljökrav, vilka är högre än Boverkets byggregler (BBR). När det gäller materialkrav och energieffektivisering uppfyller ambulansstationen ”MIljöbyggnad silver” och ”Sunda hus”.

  Tät dialog med brukarna genom hela projektet

  Ambulansstationen i Säffle har fungerat som referens. Projektgruppen har tittat på fördelar och nackdelar genom att ta del av personalens erfarenheter därifrån.

  – Som i alla ByggDialogs projekt har vi jobbat med att involvera alla parter tidigt i projektet, från konstruktörer och montörer till beställare och brukare. De som faktiskt ska använda lokalerna har fått komma med önskemål och synpunkter. Vid invigningen fick vår platschef mycket beröm för välfungerande information och involvering. berättar Mikael Jardeby, projektchef, ByggDialog.

  Brukarna var med både under projektering och produktion. Vi genomförde många möten om möblering, inredning, och färgsättning i detalj. Vi skickade även ut veckovisa informationsbrev under projektet. På det viset fick alla information löpande om vad som hände även om många inte kunde vara på plats och titta på grund av pandemin.


   

  Partners

  Assemblin, SP-gruppen,
  Byggakustik, ÅJ måleri, NIwa, Grums husplåt, Byggstål