HållbarhetJämlikhet

Nordmarken – modern skola med bevarad historia

Årjäng

Ort: Årjäng
Beställare: Årjängs kommun
Typ av projekt: Nybyggnad av F-6 skola för ca 400 elever.
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering.
Budget: 109 miljoner kronor.
Slutbudget: 99 miljoner kronor.
Yta: 3800 kvm
Samarbetspartners: Projektengagemang, NRC Group, Årjängs elmontage, SIVAB, Fläktteknik, GK Måleri, Interoc, BBM.
Arkitekt: Mondo Arkitekter


När Nordmarkens skola behövde rustas upp var om- och tillbyggnad utgångspunkten, men genom samverkan redan i tidigt skede, insåg vi att vi istället kunde bygga ett nytt och bättre anpassat hus till en lägre driftkostnad. Därför blev det en helt ny skola, men med delar från den gamla historiska byggnaden bevarade i form av dekoration både inomhus och utomhus. Projektet blev hållbart på flera sätt. Utöver återbruk av gammal inredning gav de tre skolprojekt vi genomförde tillsammans med Årjängs kommun synergieffekter som bidrog till att kommunen sparade tio miljoner kronor.

Tillgängliga lokaler utifrån behov och pedagogisk inriktning

Den tidigare skolan i Nordmarken bestod av gamla lokaler som behövde moderniseras och tillgänglighetsanpassas. Exempelvis var det mycket nivåskillnader, vilket inte är optimalt i en skola som ska vara funktionell för alla elever oavsett behov. Målet med projektet var att skapa bättre och mer ändamålsenliga lokaler med lägre driftskostnader.

– Vi rev den gamla skolbyggnaden och byggde en helt ny F-6-skola. Verksamheten har varit med under hela resan och vi har anpassat lokalerna helt efter deras behov och pedagogiska inriktning. Ett önskemål var till exempel att alla utrymmen ska vara lika stora; klassrum och grupprum. Det styrde utformningen i hög grad, berättar Emma Blomgren, projektchef, ByggDialog.

Varje årskurs har en egen entré med olika färger och ett eget kapprum. Skolan är också helt skofri och vi har jobbat mycket med akustiken för att få en bra inomhusmiljö. Till exempel är klassrummen ljuddämpade och skolbänkarna har skivor av ljuddämpande material.

Moderna lokaler med historiska inslag

Tanken var från början att bygga om och till de gamla lokalerna, men det blev tydligt att det gick att få ett mycket bättre anpassat hus och en lägre driftkostnad genom att bygga nytt. Däremot har en del av inredningen från den gamla historiska byggnaden fått nytt liv. De tidigare stentrapporna blev till stenplattor som är ingjutna i bänkar på skolgården och används som stänkskydd i klassrummen, i stället för kakel. 

Årjängs kommuns största investering någonsin

Nordmarkens skola är en del i ett strategiskt partneringprojekt som är kommunens största investering någonsin. I sin helhet omfattar det om- och tillbyggnad av Töcksfors skola och nybyggnad av Nordmarkens skola och Regnbågens förskola. Det har varit ett flerårigt projekt i strategisk partnering där Årjängs kommun var beställare och ByggDialog totalentreprenör.

”– Jag upplevde att arbeta med Byggdialog som positivt. De är lyhörda för synpunkter, kom ofta med bra lösningsförslag och hade erfarenhet från liknande projekt i andra kommuner. De höll byggtider och budget.”

Peter Månsson, Samhällsbyggnadschef, Årjängs kommun.

Kostnadseffektivt projekt tack vare aktiv och delaktig beställare

Projektet startade med en workshop där beställare, konsulter, entreprenörer och verksamhet deltog för att ta fram övergripande projektmål tillsammans. Fördelen med detta arbetssätt är att det ger ett större kunskapsutbyte och en bättre förståelse för varandras behov, områden och spetskompetens.Vi har haft många möten med verksamhets- och driftspersonal för att se till att vi kan utforma lokalerna utifrån deras önskemål och behov. Exempelvis har en verksamhetsgrupp arbetat tillsammans med arkitekten kring just lokalernas utformning.

Personalen involverades mycket även under hela produktionen. Eftersom det bara var ett byggstängsel mellan skolgården och bygget så var det smidigt att ha en ständig dialog och regelbundna studiebesök.

Nordmarkens skola genomfördes med samma projektgrupp och underentreprenörer som för de andra två skolorna i entreprenaden; Töcksfors skola och Regnbågens. Tack vare synergieffekter genom flera skolprojekt tillsammans med samma kund, landade projektet på 10 miljoner kronor under budget .

– Vi har successivt ändrat arbetsmetodik för att effektivisera varje projekt mer och mer. Med samma projektorganisation för alla tre byggen har vi skapat synergieffekter som i slutänden sparat kommunen mycket pengar, säger Emma.

Nordmarkens skola är certifierad miljöbyggnad silver, men uppfyller även de något tuffare miljökraven som Årjängs kommun har.

Nyfiken på mer?

I den här filmen från Årjängs kommun kan du kika in i skolan Nordmarkens nya skola

Ort: Årjäng
Beställare: Årjängs kommun
Typ av projekt: Nybyggnad av F-6 skola för ca 400 elever.
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering.
Budget: 109 miljoner kronor.
Slutbudget: 99 miljoner kronor.
Yta: 3800 kvm
Samarbetspartners: Projektengagemang, NRC Group, Årjängs elmontage, SIVAB, Fläktteknik, GK Måleri, Interoc, BBM.
Arkitekt: Mondo Arkitekter

Emma Blomgren

Projektchef

emma.blomgren@byggdialog.se