Pedagogiska miljöer

Mons Backe

Projektet förskolan Mons Backe är ett nybyggnadsprojekt av en modern skola med framtidstänk kring pedagogik

  Hero ImageHero Image

  Projektet förskolan Mons Backe är ett nybyggnadsprojekt av en modern skola med framtidstänk kring pedagogik, natur, hållbarhet och miljö. Förskolan ligger i Kil och rymmer 108 barn och cirka 30 personal.

  Signifikativt för skolan är den moderna pedagogiken där barnens perspektiv och delaktighet genomsyrar utformningen av byggnaden. Utevistelse, kontakt med naturen och utflyktsmöjligheter var viktiga delar för skolans utformning och funktion. Förutom naturen står också hållbarhet och miljöfrågor i fokus liksom framtida teknik. Ett genomgående tema är att alla sinnen ska stimuleras genom variation och flexibilitet i byggnaden och utemiljön. Barnen jobbar i så kallade hemvister med olika teman. Det finns rum och funktioner för musik, dans, teater, vattenlek, bygg – konstruktion, hantverk -slöjd och senaste IT-teknik.

  Förskolans utformning, pedagogik och arbetssätt har genererat stort intresse från både allmänhet, media, andra kommuner och skolor. Den har uppmärksammats på många olika sätt exempelvis i lokaltidningar, studiebesök, föreläsningar och konferenser. Förskolan stod klar i augusti 2015.

  ”Samarbetsformen partnering har upplevts som öppet och rättvist. Som beställare har vi fått vara med och påverka stort och smått, och gjort aktiva val för en slutprodukt som vi är riktigt nöjda med och väldigt stolta över. Detta var ett projekt som fungerade väldigt bra, alla inblandade är väldigt nöjda.”

  SANDRA HAGSTRAND, FASTIGHETSCHEF, KILS KOMMUN

  Partners

  LG Contracting, Fläktteknik, AJ Måleri, BBM, Elcenter, Segermo, Deje Husplåt, Grums Husplåt, Gårdfeldts kyl