HållbarhetJämlikhet

Moelven Edanesågen

Edane

Ort: Edane
Projektår: 2021-2024
Beställare: Moelven Edanesågen AB
Typ av projekt: Modernisering av Edanesågen med nytt torkhus, ny såglinje, ströläggare och timmerintag.
Budget: Ej klart ännu.
Yta: Ej klart ännu.
Kontaktperson: Projektchef: Erik Olsson, erik.olsson@byggdialog.se, 010-459 88 33.
Projektledare: Bengt-Erik Gerebro, bengt-erik.gerebro@byggdialog.se, 010-459 88 08.
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Samarbetspartners: Projektengagemang, NRC Group, Bröderna Karlssons, El-center AB, Fläktteknik
Arkitekt: Klara Arkitekter


Ort: Edane
Projektår: 2021-2024
Beställare: Moelven Edanesågen AB
Typ av projekt: Modernisering av Edanesågen med nytt torkhus, ny såglinje, ströläggare och timmerintag.
Budget: Ej klart ännu.
Yta: Ej klart ännu.
Kontaktperson: Projektchef: Erik Olsson, erik.olsson@byggdialog.se, 010-459 88 33.
Projektledare: Bengt-Erik Gerebro, bengt-erik.gerebro@byggdialog.se, 010-459 88 08.
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Samarbetspartners: Projektengagemang, NRC Group, Bröderna Karlssons, El-center AB, Fläktteknik
Arkitekt: Klara Arkitekter

Erik Olsson

Områdeschef Mitt

erik.olsson@byggdialog.se