Pedagogiska miljöer

Midsommargårdens särskilda boende

Midsommargårdens nya särskilda boende i Träslöv i Varberg har växt fram i nära samarbete med verksamheten och brukarna.

  Hero ImageHero Image

  Midsommargårdens nya särskilda boende i Träslöv i Varberg har växt fram i nära samarbete med verksamheten och brukarna, som varit ett ovärderligt bollplank. Tack vare det välfungerande samarbetet blev projektet 9 miljoner billigare än beräknat.

  Den äldre befolkningen i Varbergs kommun växer samtidigt som kraven på demensvården ökar och förändras. Kommunen behöver därför säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser. På Midsommargården finns 60 boendeplatser och dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom. I mars 2021 började de flytta in och både personal och boende trivs jättebra.

  – Vi har haft ett fantastiskt bra samarbete med verksamheten genom hela projektet. Både verksamhet och brukare har granskat handlingarna och varit delaktiga i projekteringen. Det har varit ovärderligt att kunna använda dem som bollplank, berättar ByggDialogs projektchef Pär Mattsson.

  Midsommargården består av tre våningar, varav två våningar innehåller boendeavdelningar. Det finns även aktivitetslokaler, ett demenscenter samt samtals- och mötesrum. Boendeenheterna är placerade runt en inbyggd utegård med lägenheter på ena sida av korridoren och mycket glaspartier. Det blir en trevlig öppen ytan där de boende kan vandra runt och hitta nya målpunkter på vägen, som till exempel köket och det gemensamma vardagsrummet.

  Studiebesök som inspiration

  Vi startade projektet med att göra studiebesök på olika boenden för att få inspiration och se vad som fungerar bra och inte. Det har tillsammans med verksamhetsrepresentantens erfarenheter gett bra koll på behoven och kraven.

  Boendet är anpassat utifrån miljöbyggnad brons, vilket bland annat innebär att uppbyggnaden av väggar och tak uppfyller energikraven för den nivån, samt att byggnaden lever upp till kraven vad gäller ljudnivå, ljusinsläpp och miljö. För att säkerställa att kraven uppfylls genomfördes kontinuerliga så kallade miljömöten med avstämning kring materialval med mera.

  Viktigt med rätt färgval och inredning

  Inomhusmiljön är anpassad för personer med demenssjukdom, vilket innebär att den ska underlätta självständighet och orientering. Här spelar färgsättning och inredning en stor roll.

  – Det ska vara lugna färger och inte för starka kontraster. Längst ner på steget i en trappa brukar det exempelvis vara en färgmarkering, men det fick det inte vara nu för det kan leda till att de boende inte vågar gå ner för trappen, beskriver Pär.

  Sinnesträdgård, promenadstråk, dagverksamhet och senaste hälsotekniken är andra inslag i boendet som kommer ha rörelse och lustfyllda aktiviteter som en del av vardagen.

  Kostnaden landade 11 miljoner under budget

  Vi har lagt stort fokus på att genomföra ett kostnadseffektivt projekt genom väl valda inköp där vi hela tiden tittat på prisvärda alternativ. Vår projektingenjör har samarbetat mycket med både verksamheten och projektledaren för att hitta de bästa lösningarna. I slutändan landade kostnaderna på nästan 8,5 miljoner under kontraktkalkylen och 9 miljoner under aktuell budget.

  Tillsammans med verksamhetsrepresentanten, som haft ett stort engagemang och mycket erfarenhet har projektorganisationen träffat rätt.

  – Det har fungerat bra att samarbeta med ByggDialog. Det är mitt första partneringprojekt så jag har inte mycket att jämföra med, men jämfört med en vanlig entreprenad upplever jag att vi haft bättre möjligheter att resonera kring alla lösningar. Vi tycker alla att det har blivit jättefint, säger Helen Treslow, byggprojektledare på Varbergs Fastighets AB.

  Läs mer om projektet på Varbergs kommuns hemsida. 

   

  Partners

  Varbergs Anläggningsservice AB, Assemblin El, Assemblin VS, Ventilationsteknik i Varberg AB, Systeminstallation i Varberg AB, Frillesås Mur & Puts AB, Akustikverkstan AB, Kakel & Byggkeramik i Falkenberg AB, Sandå Sverige AB, Abetong, WSP