Pedagogiska miljöer

Mariebergs förskola

Mariebergs förskola är en av framtidens förskolor i Örebro, med fokus på hållbarhet och nytänkande pedagogik.

  Hero ImageHero Image

  Mariebergs förskola är en av framtidens förskolor i Örebro, med fokus på hållbarhet och nytänkande pedagogik. Projektet har omfattat till- och ombyggnad av förskola med fyra avdelningar, ateljé och matsal för ca 80 barn och 14 personal.

  Målet var att skapa sunda, inspirerande och utvecklande miljöer för barnen. Både planlösning och pedagogik har därför utvecklats och anpassats för att främja barns utvecklingsbehov. Projektet har också haft ett stort miljöfokus och hållbarhetstänk. Skolan är en lågenergiförskola och har byggts enligt Miljöbyggnad Silver. Under projektets gång har vi också samarbetat med Örebro Universitet som, tillsammans med doktorand, studerat emissioner från byggmaterial i inomhusmiljöer. Kontinuerligt under projektet har därför emmissiontester genomförts för att säkerställa inomhusmiljön. Byggnaden stod klar för inflytt under sommaren 2016.

  Mariebergs förskola ingår i ett strategiskt partneringsamarbete där ByggDialog är totalentreprenör och Futurum Fastigheter AB i Örebro beställare. Målet är att under fem år bygga 1-7 nya förskolor samt, vid behov, även göra utbyggnader av befintliga skolor för att frigöra mer yta.

  Partners

  Bro & Väg, LG Contracting, Midroc Electro, Piscator Ventilation, Wani Energi