HållbarhetJämlikhet

Kv. Neutronen

Örebro

Ort: Örebro
Projektår: 2018-2019
Beställare: Västerporten Fastigheter AB
Typ av projekt: Nybyggnad av verkstäder, snickeri, kontor, omklädningsrum, förvaring samt garage för servicebilar för ÖBO:s fastighetsskötsel.
Yta: ca 7700 m2 BTA
Kostnad: 91 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arkitekt: Roof Arkitekter


Projektet startade 2018 och omfattade nybyggnation av verksamhetslokaler åt ÖBO Fastighetsservice i kvarteret Neutronen i Örebro. Totalt uppfördes fem nya byggnader med en sammanlagd lokalyta på ca 6500 m². Utöver detta ingick även tillhörande markarbeten för upplag och uppställning av fordon på en total tomtyta på ca. 18 500 m² i uppdraget.

De nya byggnaderna innehåller verkstäder, lager, personalutrymmen, kontor, förråd, tvättstation, carport och garage anpassade efter beställarens behov. Samarbetet genomfördes som en totalentreprenad tillsammans med Västerporten Fastigheter AB. Under projektet genomförs också ett arbete med social hållbarhet, där långtidsarbetslösa personer erbjöds praktik under genomförandet. Husen uppfördes enligt Sunda Hus och var färdigställda i december 2019.

Ort: Örebro
Projektår: 2018-2019
Beställare: Västerporten Fastigheter AB
Typ av projekt: Nybyggnad av verkstäder, snickeri, kontor, omklädningsrum, förvaring samt garage för servicebilar för ÖBO:s fastighetsskötsel.
Yta: ca 7700 m2 BTA
Kostnad: 91 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arkitekt: Roof Arkitekter