Tekniska anläggningar och industri

Kv. Neutronen

Projektet startade 2018 och omfattade nybyggnation av verksamhetslokaler åt ÖBO Fastighetsservice i kvarteret Neutronen i Örebro.

    Hero ImageHero Image

    Projektet startade 2018 och omfattade nybyggnation av verksamhetslokaler åt ÖBO Fastighetsservice i kvarteret Neutronen i Örebro. Totalt uppfördes fem nya byggnader med en sammanlagd lokalyta på ca 6500 m². Utöver detta ingick även tillhörande markarbeten för upplag och uppställning av fordon på en total tomtyta på ca. 18 500 m² i uppdraget.

    De nya byggnaderna innehåller verkstäder, lager, personalutrymmen, kontor, förråd, tvättstation, carport och garage anpassade efter beställarens behov. Samarbetet genomfördes som en totalentreprenad tillsammans med Västerporten Fastigheter AB. Under projektet genomförs också ett arbete med social hållbarhet, där långtidsarbetslösa personer erbjöds praktik under genomförandet. Husen uppfördes enligt Sunda Hus och var färdigställda i december 2019.