Pedagogiska miljöer

Kastanjegårdens förskola

Kastanjegårdens förskola ligger i det mångkulturella området Vivalla nordväst om Örebro.

    Hero ImageHero Image

    Kastanjegårdens förskola ligger i det mångkulturella området Vivalla nordväst om Örebro. Det är en nybyggd förskola i två plan med en yta på cirka 1000 kvm och plats för 90 barn. Lokalerna och utemiljön är utformad för att skapa en miljö som stimulerar och utmanar barnens dagliga lust till lärande där inflytande och språkutveckling står i fokus. Skolan är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

    Projektet startade 2016 och byggproduktionen drog igång 2017. Skolan stod klar i maj 2018 och i augusti samma år kunde barn och pedagoger flytta in i sina nya lokaler.

    Partners

    Bro & Väg Mälardalen AB, Elcenter AB, LG Contracting, Piscator Ventilation AB, Wani Energi AB