Vård- och forskningsbyggnader

Hus R Forskningscenter

Hus R är ett nytt forskningscenter som samlar vetenskap, utveckling och utbildning med fokus på rörelseorganen vid Mölndals sjukhus.

  Hero ImageHero Image

  Hus R är ett nytt forskningscenter som samlar vetenskap, utveckling och utbildning med fokus på rörelseorganen vid Mölndals sjukhus. Byggnaden ska fungera som en mötesplats för forskare, studenter och vårdpersonal.

  Projektet har omfattat nybyggnation av en yta på 7000 kvm i fem våningsplan med högspecialiserade forsknings- och laboratorielokaler, undervisningsytor, hörsal, bibliotek och konferenslokaler. Cellodling, simulatorcentrum, gånglab med högteknologiska instrument och HLR-enhet är några av de funktioner som byggnaden rymmer. Utformning och systemval har gjorts med stort fokus på energieffektivisering och byggnaden har certifierats Miljöbyggnad Guld.

  ”Projektet har haft en hög grad av komplexitet, både avseende byggnadens och verksamhetens utrustning, som pågående vårdverksamhet att ta hänsyn till. Genom samverkan har den samlade kompetensen hos beställare, konsulter, entreprenör och partneringunderentreprenörer nytt­jats på ett effektivt sätt. Projektet har präglats av ömsesidigt förtroende mellan parterna och ett samarbetsklimat med stor öppenhet, tillit och respekt.”

  MARKUS SVEDBERG, PROJEKTLEDARE, VÄSTFASTIGHETER

   

  Företrädare från både forskning, vårdverksamhet, medarbetare och studenter har varit med i projektet för att optimera lokalerna utifrån verksamheternas behov. Byggnationen startade i februari 2015 och har haft särskilda krav på planering och samordning, för att inte störa den vård som bedrivits intill. Det nya huset sammanlänkades till befintliga vårdbyggnader genom en entré- och länkbyggnad i två plan. Byggnaden har också levererats med funktionsklara lokaler, vilket innebär att all utrustning och funktioner färdigställts löpande under byggnationen, vilket har gjort inflyttningen snabb och smidig för verksamheterna. Konstnärliga gestaltningen har fått stort utrymme i projektet med flera konstverk både inomhus och utomhus. Hela projektet var färdigställt i mars 2017, med officiell invigning den 15 september samma år.

  Projektet har bedrivits som en generalentreprenad i partneringsamverkan med Västfastigheter som beställare.

  Partners

  Sweco, WSP, ÅF, ELU konsult, Veidekke Entreprenad AB, Ventab, Imtech Elteknik AB, LG Contracting AB, Nordomatic AB, Kynningsrud Prefab, KPAB