Pedagogiska miljöer

Hultsbergsskolan

Projektet med att totalrenovera samt bygga ut Hultsbergsskolan startade 2016.

  Hero ImageHero Image

  Projektet med att totalrenovera samt bygga ut Hultsbergsskolan startade 2016. Om- och tillbyggnationen av skolan har resulterat i en F-9 skola på totalt 10 800 kvm.

  Skoldelen för de yngre åldrarna har fått flexibla, yteffektiva avdelningar som väcker nyfikenhet utifrån ett barns perspektiv. I delen för de lite äldre eleverna har mycket fokus lagts på både flexibilitet, ljusinsläpp och med att skapa trygga och öppna pausytor. Hela skolan har blivit skofri och har byggts efter den pedagogiska verksamhetens behov med hemvister och flertalet aktivitetsytor.

  Projektet innefattade också ett nytt tillagningskök med en kapacitet på 1000 portioner, samt en ny matsalsdel vilken utgör en total yta på 675 kvm. Matsal och kök, såväl som resten av skolan har byggts med målsättningen att skapa så energieffektiva lokaler som möjligt. Skolan har dessutom utrustats med användarvänliga tekniklösningar för såväl elever som personal.

  ”Samarbetet med Byggdialog och övriga inblandade entreprenörer och konsulter har funkat klockrent i projektet. De personer jag varit i kontakt med från Byggdialog har varit öppna, kompetenta, prestigelösa och förtroendeingivande. Detta tycker jag är en bra beskrivning för företaget i stort, och det har även smittat av sig till andra projektdeltagare.”

  MIKAEL JANSSON, PROJEKTLEDARE, FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN KARLSTAD KOMMUN

  I projektet har man också arbetat med att skapa en tryggare trafiklösning och utemiljö runt skolan. Zoner har byggts upp som skiljer gång-, cykel- och fordonstrafikanter åt. Entréerna har placerats strategiskt så de yngre barnen leds till deras entréer så de korsar färre vägar och infarter.

  Projektet har genomförts som en totalentreprenad i partnering med Karlstad kommun som beställare.

  Partners

  Elcenter AB, LG Contracting, Caverion Ventilation, Assemblin Styr, BBM, ÅJ Måleri, Interoc akustik, Segermo Entreprenad