HållbarhetJämlikhet

Helmia

Arvika

Beställare: Helmia Fastighets AB, beställarrepresentant Per-Inge Walfridsson
Yta: 1500 m2
Kostnad: 64 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad med partnering
Samarbetspartners: Goddtech, Skanska inneklimat, LG Contracting, Niwa
Arkitekt: Johnels-Moberg


Helmia är ett värmländskt familjeföretag med huvudsaklig inriktning på fordonsverkssamhet. All verksamhet bedrivs i Värmland och 2013 gjordes en byggsatsning i Arvika att där målsättningen var att skapa Västvärmlands effektivaste och mest kompletta bilanläggning. Anläggningen omfattade nybyggnation av bilhall för försäljning av personbilar, ombyggnation av butik och personalutrymme samt om- och tillbyggnad av bilverkstad. Det byggdes även en ny tvätthall och ny bensinmack enligt Tankas koncept.

För att energieffektivisera byggnaden och hålla nere energikostnaderna installerades bergvärme och frikyla till anläggningen. Anläggningen stod klar 2013.

Beställare: Helmia Fastighets AB, beställarrepresentant Per-Inge Walfridsson
Yta: 1500 m2
Kostnad: 64 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad med partnering
Samarbetspartners: Goddtech, Skanska inneklimat, LG Contracting, Niwa
Arkitekt: Johnels-Moberg