HållbarhetJämlikhet

Hedenverket etapp 3

Karlstad

  • Beställare: Karlstads Energi AB Beställarrepresentant: Johan Thelander
  • Kostnad: 148 milj. SEK bygg (tot. projektkostnad 1 miljard SEK)
  • Entreprenadform: Generalentreprenad med partnering
  • Samarbetspartners: Segermo (mark), LG Contracting (rör), El-Center Munkfors (el), Skanska Inneklimat (vent), Byggstål (smide)
  • Arkitekt: Tengbom Arkitekter

Hedenverket är ett helt nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Karlstad. Anläggningen ska fasa ut fossila bränslen och ge ökad produktion av förnybar el. Det nya kraftvärmeverket kommer kunna producera 365 GWH fjärrvärme och ge Karlstads Energi bättre förutsättningar att hålla nere fjärrvärmepriset. Genom modern teknik och byggande kan anläggningen idag leverera mer miljövänlig el till Värmland och andra län. Byggnationen är Karlstads kommuns största investering någonsin.

  • Beställare: Karlstads Energi AB Beställarrepresentant: Johan Thelander
  • Kostnad: 148 milj. SEK bygg (tot. projektkostnad 1 miljard SEK)
  • Entreprenadform: Generalentreprenad med partnering
  • Samarbetspartners: Segermo (mark), LG Contracting (rör), El-Center Munkfors (el), Skanska Inneklimat (vent), Byggstål (smide)
  • Arkitekt: Tengbom Arkitekter