Tekniska anläggningar och industri

Hedenverket etapp 3

Hedenverket är ett helt nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Karlstad.

    Hero ImageHero Image

    Hedenverket är ett helt nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Karlstad. Anläggningen ska fasa ut fossila bränslen och ge ökad produktion av förnybar el. Det nya kraftvärmeverket kommer kunna producera 365 GWH fjärrvärme och ge Karlstads Energi bättre förutsättningar att hålla nere fjärrvärmepriset. Genom modern teknik och byggande kan anläggningen idag leverera mer miljövänlig el till Värmland och andra län. Byggnationen är Karlstads kommuns största investering någonsin.

    Partners

    Segermo (mark), LG Contracting (rör), El-Center Munkfors (el), Skanska Inneklimat (vent), Byggstål (smide)