Pedagogiska miljöer

Hammarlundens F-6

Hammarö kommun har fått många nya invånare de senaste åren och därför har antalet elever som behöver skolplats ökat.

  Hero ImageHero Image

  Hammarö kommun har fått många nya invånare de senaste åren och därför har antalet elever som behöver skolplats ökat. Samtidigt har det varit nödvändigt att bygga nya moderna skolor som bidrar till en bra arbetsmiljö för elever och lärare. Hammarlundens skola F-6 är ett av de fyra skolprojekt som vi på ByggDialog har drivit i Hammarö kommun. Genom att nyttja erfarenheter på ett effektivt sätt och fokusera på samarbete har vi byggt en skola som ger en mer hållbar och säker vardag.

  Hammarlundens F-6 skola består av en H-formad huskropp med fyra flyglar där 700 barn och elever från förskoleklass till årskurs 6 idag har sin skolgång. Det är en ökning med 150 skolplatser från den tidigare skolan som revs.  Skolan är utformad för att skapa en trygg, nära och stimulerande miljö med både avskilda och lugna platser samt större gemensamhetsytor. Varje flygel har därför sin egen entré och sina egna hemvister. Trots att det är en stor skola känns den tack vare sin utformning liten, vilket varit en viktig målsättning i projektet.

  Effektiv användning av lokalerna

  Skolan har utformats utifrån arbetsmetoden med så kallade arbetslagsarenor. För att maximera nyttjandet av lokaler har varje lärarlag ett antal klassrum och flera grupprum till förfogande så att de kan jobba mer flexibelt. Mer undervisning ska även kunna ske utomhus. Detta har legat till grund för alla planlösningar.

  Skolan är byggd i två plan för att få kortare kommunikationsvägar i och utanför byggnaden. Det har också gjort den kostnadseffektiv att bygga och förvalta och lämnar mer yta över till skolgård och utemiljö.

  Idrottshall som tillfällig skola under byggtiden

  För att säkra en bra arbetsmiljö för elever och lärare var det viktigt att snabbt få nya lokaler på plats. Här behövdes en tillfällig lösning. Därför startade vi med att bygga två fullstora idrottshallar, varav den ena har fått fungera som tillfällig skola under byggtiden. När den var på plats kunde vi påbörja projektet med den ordinarie skolbyggnaden.

  Trygga elever

  Under projektet har eleverna fått samsas med bygget på samma tomt – en utmaning som inneburit noggrann planering, många och kontinuerliga riskbedömningar, respekt för varandra och en löpande dialog med alla berörda. Detta har fungerat väldigt bra genom hela projektet.

  Skoltomten har också en nivåskillnad på cirka tre och en halv meter. För att skapa en trygg och säker miljö för eleverna, är idrottshall och storkökets lastzon placerad på den övre delen och skolan och skolgård på den nedre delen. Det gör att tunga transporter av livsmedel och skolmaterial skiljs från skolgården i både sid- och höjdled. Det minskar även buller i de miljöer där eleverna vistas.

  – Vi tittar alltid på hur vi kan skilja trafik från eleverna eftersom vi hela tiden utgår ifrån att eleverna ska vara trygga. Det ska också vara lätt att sköta om lokalerna, men för den sakens skull kan vi inte bygga en skolåda. Det måste vara en trevlig miljö också. De behoven väger vi mot varandra när vi projekterar, berättar Daniel Dimstrand, projektingenjör, ByggDialog.

  Samordningsvinster och lägre slutkostnad

  Tack vare samordnade inköp för alla fyra skolprojekt i Hammarö kommun har vi gjort flera besparingar och samordningsvinster. Resurser har kunnat fördelas mellan de olika projekten och med liknande utformning av skolbyggnaderna har arbetet kunnat effektiviseras.

  – Driftmässigt finns det också stora fördelar med att skolorna bygger på samma teknik och stommar med mera. Det ger verksamheten bra koll eftersom de vet att det är samma funktioner överallt, menar Daniel.

  Slutkostnaden för skolan hamnade på cirka 220 miljoner, långt under de 297 miljoner som var ursprungsbudget.

  – Så det blev billigare än tänkt, som flera av de andra skolprojekten inom partneringsamarbetet också blivit, säger Joakim Axelsson, Hammarö kommuns samordnare för skolprojekten.

  Miljöbesparingar

  Projektet har har följt kommunens hållbarhetsmål och därmed även sparat in en del på miljön. Skolan uppfyller miljöbyggnad silver men ligger högre gällande energi eftersom skolan har solceller på taket. Även idrottshallarna har solceller på taket, och vid återställandet från ersättningsskola till idrottshall lades stor vikt vid att återbruka så mycket som möjligt, allt ifrån WC-inredning till undertaksplattor, textilplattor på golv och elarmaturer.

  Tät dialog med verksamheten i tidigt skede

  Projektet startade från ett blankt papper och för att optimera lokalerna startade vi med att involvera verksamhetsgrupper, förskolor och skolor för att prata om hur de ville jobba framöver. Genom studiebesök till andra skolor och löpande verksamhetmöten har vi kunnat forma en skola som uppfyller både elevers, pedagogers och driftverksamhetens behov och önskemål

  – Det har varit ett jättebra samarbete, som fungerat utmärkt hela vägen. Hela teamet av aktörer har jobbat mot ett gemensamt mål för bästa resultat och stöttat varandra på ett bra sätt. Jag är stolt över att vi klarat detta mitt i en pågående skolverksamhet, men också över att verksamheten stortrivs i sina nya fina lokaler, säger Gunnar Skjaeret, projektledare, Hammarö kommun.

  Lagom till terminstart VT 2022 kunde skolverksamheten dra i gång och den 25 mars var det officiell invigning av skolan

  Projektfakta

  Beställare: Hammarö kommun
  Typ av projekt: Nybyggnation av F-6 skola och två fullstora idrottshallar.
  Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering.
  Antal elever: 700
  Yta: 8500 kvm fördelat på tre plan varav två för verksamheten.
  Projekttid: 2018-2021
  Byggår: 2020-2021
  Budget: Cirka 310 miljoner kronor inkl. idrottshallar.
  Ursprunglig budget skola: 276 mkr
  Slutkostnad skola: 220 mkr
  Arkitekt: Mondo Arkitekter

   

  Partners

  Axeda mark, SP-gruppen, Byggstål, ÅJ måleri, BBM, Byggakustik, Caverion, Assemblin, Francks kylindustri