HållbarhetJämlikhet

Hammargårds avloppsreningsverk

Kungsbacka

Ort: Kungsbacka
Projektår: 2022-tidigast 2026
Beställare: Kungsbacka kommun
Typ av projekt: Utbyggnad och modernisering av Hammargårds avloppsreningsverk inkl. optioner
Budget:  ca 400-500 mkr
Kapacitet: 95 000 pe
Kontaktperson:
Projektchef jonas.hesselroth@byggdialog.se 072 595 89 65, Produktionschef Erik Ahlgren, erik.ahlgren@byggdialog.se, 072 595 89 40
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Samarbetspartners: Epsilon Byggkonsult, Varbergs anläggningsservice, Elektro-Emanuel AB, KIWI-gruppen, Elva Process Automation
Arkitekt: Tengbom Arkitekter


Ort: Kungsbacka
Projektår: 2022-tidigast 2026
Beställare: Kungsbacka kommun
Typ av projekt: Utbyggnad och modernisering av Hammargårds avloppsreningsverk inkl. optioner
Budget:  ca 400-500 mkr
Kapacitet: 95 000 pe
Kontaktperson:
Projektchef jonas.hesselroth@byggdialog.se 072 595 89 65, Produktionschef Erik Ahlgren, erik.ahlgren@byggdialog.se, 072 595 89 40
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Samarbetspartners: Epsilon Byggkonsult, Varbergs anläggningsservice, Elektro-Emanuel AB, KIWI-gruppen, Elva Process Automation
Arkitekt: Tengbom Arkitekter