Pedagogiska miljöer

Grossbolsskolan

Grossbolsskolan i Forshaga är ett delprojekt i en strategisk partering med Forshaga kommun.

    Hero ImageHero Image

    Grossbolsskolan i Forshaga är ett delprojekt i en strategisk partering med Forshaga kommun. Delprojektet har omfattat tillbyggnad av mottagningskök och elevhälsans lokaler samt ombyggnation av matsalen. Skolans fasader och tak har också renoverats. Det nya mottagningsköket har utökats för att klara en kapacitet på 600 portioner/dag. Elevhälsan och verksamheten för kök har varit med i hela processen för att ge sin input till lokalernas utformning och funktion.

    Det strategiska partneringsamarbetet med Forshaga kommun har pågått mellan 2017-2020 och har i sin helhet omfattat ny- och ombyggnation av förskolor, idrottshall, LSS-boende, tillbyggnad av vattenverk m.m.

    Partners

    Fläktteknik Entreprenad AB, SP-gruppen, LG Contracting AB, NRC Group