Pedagogiska miljöer

Götetorps skola

När Götetorps skola återuppstått har projektgruppen tänkt stort.

  Hero ImageHero Image

  När Götetorps skola återuppstått har projektgruppen tänkt stort. Skolan har en naturlig utemiljö för att gynna lek och främja barnens kroppsuppfattning, motorik och självkänsla. Hela kommunens behov har fått spela in i hur skolan utarbetats med stor aula, klassrum som aldrig står tomma och en idrottshall för föreningar och allmänhet.

  På nyårsafton 2015/2016 brann den gamla skolan, som stod på samma tomt som den nya, ner. Nu står nya Götetorps skola på plats. Lokalerna, som är anpassade utifrån verksamhetens behov in i minsta detalj, effektiviserar resursplaneringen och kan användas till mer än bara skolverksamhet.

  Utvecklande och mångfacetterad miljö

  Precis som alla andra av den senaste tidens skolprojekt i Hammarö kommun är även Götetorps skola byggd utifrån forskning kring både pedagogik och balanserad riskbedömning. Det innebär att framför allt utemiljöerna ska inspirera till lek som i längden utvecklar elevernas kroppsuppfattning, balans och motorik. Skolgården har mycket inslag av naturmark och är indelad i olika zoner, där barnen ska kunna spela basket, syssla med parkour och vattenlek, men också upptäcka naturen och utforska. Studier visar att skaderisken i framtiden minskar när barn får lära sig att analysera risker i sin vardagliga lek.

  Tätt samarbete med verksamheten

  En viktig framgångsfaktor i projektet har varit sättet vi jobbat på i de tidiga skedena och hur vi involverat alla berörda parter i arbetet. På så sätt har vi fångat vi upp alla viktiga frågeställningar och sett projektet ur ett bredare perspektiv. Vi la mycket tid innan vi projekterade för att ta reda på vad verksamheten ville ha och behövde för att kunna skapa en så bra helhetsbild av projektet som möjligt.

  För att få fram behoven i den dagliga verksamheten i skolan samarbetade vi tätt med verksamhetsgrupperna i projektet. Vi identifierade till exempel hur många timmar de har i varje ämne och därmed vilka behov som finns av lektionssalar. Slöjdlokaler, musiksal, övningsrum och idrottshall är några rum som kommer att användas av fler än bara skolans elever.  Det fanns också ett behov i kommunen av en stor samlingslokal för olika ändamål på västra sidan av Hammarö, och därför har aulan byggts tillräckligt stor för att kunna fylla även det syftet. Den är byggd som en gradäng med en tydlig amfiteaterkänsla, och har plats för 160 personer.

  Under projektets gång fortsatte vi att ha ständig dialog i alla faser, med alla de verksamheter som kommer arbeta och vistas i den nya skolan, allt för att optimera miljöerna utifrån de behov och önskemål som finns.

  Daniel Dimstrand

  – Vi för inte bara dialog med rektorer, pedagoger och driftspersonal utan har exempelvis också gått igenom med skolsköterskan och kökspersonalen vad de behöver. Det är mer övergripande saker som lokalernas utformning, men vi vill även veta var de vill ha pappersautomater, handsprit, tvål och papperskorgar med mera för att optimera deras arbetsflöde, säger Daniel Dimstrand, projektingenjör.

  Arbetssättet löser flera av kommunernas utmaningar

  Skolkonceptet som Götetorps skola är byggd utifrån, har tagits fram i ett nära samarbete med Hammarö kommun, Mondo Arkitekter, ledande experter, driftpersonal och verksamheten där 16 lärare fått vara med och tycka till, så att lokalerna och utemiljöerna ska fungera så bra som möjligt för elever och personal. Ett genomgående tema är arbetslagsarenorna, där det bland annat finns terassliknande mötesplatser där man kan umgås, undervisa eller visa film. Utemiljön är en annan gemensam nämnare. Konceptet ska kunna appliceras på alla nya skolor som byggs i kommunen, något som sparar både tid och pengar på sikt. Förutom att miljöerna blir helt och hållet anpassade utifrån verksamhetens behov och det arbetssätt man vill bedriva, blir både projektering och byggprocess effektivare och slutprodukten av hög kvalitet eftersom man bygger rätt från början.

  Kristin Folkesson

  – Vi har vid flera tillfällen lyft Hammarö kommun som gott exempel på hur vi i tidigt skede involverat och jobbat tillsammans med verksamheten. Det finns även ett stort intresse från andra kommuner när det kommer till att bygga större skolor och förskolor då flera av kommunerna står inför samma utmaningar och då är Hammarö ett gott exempel på hur bra det kan bli, säger Kristin Folkesson, projektchef på Byggdialog.

  Förutom Götetorps skola är Hammarlundens F-6 skola också byggd enligt konceptet. Stina Jordell som är projektledare på Hammarö kommun är nöjd med både slutresultatet och samarbetet.

  ”Det är fantastiskt fina skolor. Det har varit jättebra att jobba med ByggDialog. De är väldigt proffsiga och det märks att de är vana att jobba med den här sortens beställare. Vi har suttit tillsammans hela dagar i projekteringsgrupper och tagit upp alla frågor. De har fått med alla önskemål och hur vi ska kunna drifta lokalerna på ett bra och säkert sätt utifrån alla krav som finns idag.”

  STINA JORDELL, PROJEKTLEDARE HAMMARÖ KOMMUN

   

  Stina Jordell

  Götetorps skola ingår i en strategisk samverkansentreprenad som i sin helhet omfattar nybyggnation av flera förskolor, skolor, idrottshallar och utbildningscenter.

   

  Partners

  Axeda mark, SP-gruppen, Byggstål, ÅJ måleri, BBM-golv, Byggakustik, Assemblin, Caverion, Assemblin, Francks kylindustr