Tekniska anläggningar och industri

Fuchs Lubricants

I Fors söder om Stockholm ligger Fuchs Lubricants nya smörjmedelsanläggning

  Hero ImageHero Image

  I Fors söder om Stockholm ligger Fuchs Lubricants nya smörjmedelsanläggning, en automatiserad och digitaliserad industribyggnad med den senaste produktionsteknologin.

  Fuchs producerar smörjmedel för den svenska, norska, danska och finska marknaden. För att effektivisera, modernisera och digitalisera produktionen och för att kunna möta framtidens behov byggdes en helt ny industrianläggning med tillhörande verksamhetslokaler. ByggDialog upphandlades som totalentreprenör i partnering för anläggningen, som rymmer så väl processdel, höglager, verkstad, kontor och labb för forskning och utveckling.  Utvändigt har vi uppfört tankpark för cisterner, rörbrygga, bulklossning, sprinklertank och lasthus för in- och uttransport av varor. Processdelen som bland annat innefattar utrustning, maskiner och processel, utfördes som en sidoentreprenad, vilket ställde höga krav på samordning och arbetsmiljöarbete.

  Utgångspunkten för bygget av anläggningen var att tänka så hållbart som möjligt redan från start. En samordnad produktion och lagerhållning på ett och samma ställe ger logistiska fördelar och färre transporter. Hela anläggningen drivs också av fossilfri energi samt bergvärme, och är förberedd för installation av solceller. För att säkerställa processdelen fördes också en tät dialog med verksamheten under hela projektet.

  Säkerheten på våra byggen är alltid högsta prioritet, så även under produktionen av den nya smörjmedelsanläggningen där vi skötte säkerhetssamordningen för både huvudprojekt och sidoprojekt.  Säkerhetsarbetet har skett i nära samarbete med alla underentreprenörer med kontinuerliga riskbedömningar och löpande skyddsronder.


   

  Partners

  LG Contracting, GK-Gruppen, SP-Gruppen, Kanonaden